Đảng ủy Cảnh sát biển tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

21/03/2023 05:20:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 21/3, Đảng ủy Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 11 điểm cầu tại các cơ quan, đơn vị trong toàn Lực lượng. Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản trong các nghị quyết của Quân ủy Trung ương ban hành ngày 20/12/2022 gồm: Nghị quyết số 1652 về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1656 về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1657 về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới; Nghị quyết số 1658 về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1659 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1661 về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai nhấn mạnh: Các nghị quyết mà Quân ủy Trung ương đã ban hành đều là những vấn đề lớn, rất quan trọng, là cơ sở, nền tảng để Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã đề ra. Qua đây, cũng thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Quân ủy Trung ương trong lộ trình hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chính trị các cấp trong toàn Lực lượng cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc nghiên cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết đến tất cả cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị mình. Giao Cục Chính trị Cảnh sát biển theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết đối với các đối tượng còn lại trong Lực lượng. Giao Cổng Thông tin điện tử, Tạp chí Cảnh sát biển xây dựng các chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục, đăng tải các tin, bài tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết và kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của các cơ quan, đơn vị. Từng cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương đảm bảo sát, đúng, trúng với tình hình thực tiễn, chức năng nhiệm vụ của Cảnh sát biển, góp phần cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.

 Đức Tĩnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com