Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng cảnh sát biển 2: Phát huy trí tuệ tập thể xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp

25/06/2015 05:59:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Trong hai ngày 23, 24/6, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển đến dự và chỉ đạo.

Sau chương trình văn nghệ chào mừng, đồng chí Đại tá Trần Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc lời khai mạc và Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Vùng CSB 2 chỉ rõ: trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng và các cơ quan, đơn vị đã xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ Vùng lần thứ II đề ra. Một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; công tác SSCĐ, hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật; bảo vệ chủ quyền biển đảo; nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn;... Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được duy trì đều đặn, dân chủ được mở rộng; năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ngày một được nâng cao, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng trưởng thành và vững mạnh, xây dựng Đảng bộ TSVM.

 

Trung tướng Hoàng Văn Đồng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 2 vinh dự được đồng chí Trung tướng Hoàng Văn Đồng thay mặt Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển nêu lên một số mặt còn hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo mà Đảng ủy Vùng cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới như: công tác huấn luyện, SSCĐ tuy đã được chú trọng song chưa toàn diện; lãnh đạo công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến, nhưng chưa vững chắc; công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, xử lý các vi phạm trên biển kết quả còn khiêm tốn. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Cảnh sát biển cũng đã chỉ ra một số nội dung mà Đại hội cần tập trung nghiên cứu, thảo luận nhằm đề ra các giải pháp đúng đắn, hữu hiệu trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ tới.

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

Xác định báo cáo chính trị và việc đóng góp ý kiến xây dựng các văn kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong tổng thể nội dung của Đại hội, bởi nó vừa là sự tổng kết chặng đường 5 năm tại đơn vị, vừa xác định phương hướng 5 năm tới, đặt tiền đề cho những năm tiếp theo. Chính vì vậy, Đại hội Đảng bộ Vùng CSB 2 đã tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm, dành nhiều thời gian để các đại biểu tiến hành thảo luận đóng góp những ý kiến có giá trị vào Báo cáo chính trị, Báo cáo tự kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Vùng. Đồng thời các đại biểu cũng có nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp xây dựng các văn kiện của đại hội đảng bộ cấp trên như Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Cảnh sát biển tại Đại hội Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ IV và Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành TW tại Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đây chính là một trong những yếu tố làm nên sự thành công của đại hội nhiệm kỳ này.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí, tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 15 đồng chí và 20 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ IV. Đồng thời đã thống nhất cao với các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phát huy truyền thống "Mưu trí, sáng tạo, đoàn kết, hiệp đồng, hết lòng vì dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ", thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng lần thứ III, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hồng Quế
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com