Cục Kỹ thuật Cảnh sát biển tổ chức bắn nghiệm thu pháo 25mm 2M - 3M của tàu CSB 8003

01/10/2019 05:22:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Thực hiện Quyết định của Tư lệnh Cảnh sát biển về thành lập Hội đồng Bắn nghiệm thu pháo 25mm trên bờ sau sửa chữa, sáng 01/10/2019, tại trường bắn của Nhà máy X48 Hải Quân, Hội đồng Nghiệm thu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp Nhà máy X48/Hải Quân, Công ty 189/Tổng cục Công nghiệp quốc phòng  và  Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức bắn nghiệm thu kỹ thuật trên bờ 02 khẩu pháo 25mm  2M - 3M của tàu CSB 8003.

Quá trình tổ chức bắn nghiệm thu, Hội đồng đã thực hiện đúng kế hoạch và quy trình đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng - Chủ nhiệm Kỹ thuật Cảnh sát biển, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu và các thành viên Hội đồng tại trường bắn.

Đây là 02 khẩu pháo có thời gian sử dụng lâu năm, một số hạng mục kỹ thuật không còn đồng bộ, tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Thủ trưởng Cục Kỹ thuật, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Cục Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 với các nhà máy và sự nỗ lực khắc phục khó khăn, làm việc tích cực, sáng tạo của đội ngũ công nhân phân xưởng vũ khí Nhà máy X48/Hải Quân cùng các pháo thủ tàu CSB 8003 đã nhanh chóng khắc phục sửa chữa, bảo đảm bắn nghiệm thu đạt kết quả tốt.

Hội đồng nghiệm thu kết luận tình trạng 02 khẩu pháo 25mm 2M-3M của tàu CSB 8003 sau sửa chữa đã đảm bảo đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để lắp đặt xuống tàu.

Việc sửa chữa, khắc phục thành công pháo 25mm 2M-3M của tàu CSB 8003 thể hiện quyết tâm của ngành Kỹ thuật Cảnh sát biển trong thực hiện công tác sửa chữa, khắc phục sự cố của các hạng mục kỹ thuật quan trọng, góp phần bảo đảm tiến độ sửa chữa tàu tại nhà máy, đáp ứng yêu cầu đưa tàu về đơn vị đúng thời gian để thực hiện nhiệm vụ.

Nguyễn Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com