Cục Hậu Cần Cảnh sát biển sơ kết công tác xây dựng đơn vị điểm VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” 6 tháng đầu năm 2020

15/07/2020 08:23:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 14/7, Cục Hậu Cần Cảnh sát biển đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đơn vị điểm VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Hưng - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển chủ trì Hội nghị; đại diện Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Kỹ thuật, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, Phòng Tài chính, Văn phòng và các cán bộ, nhân viên Cục Hậu cần.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả, những ưu điểm, tồn tại và nguyên nhân trong công tác xây dựng đơn vị điểm VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” 6 tháng đầu năm 2020; từ đó kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đại tá Phạm Tất Đạt – Phó Chủ nhiệm Hậu cần báo cáo tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghi, Đại tá Phạm Tất Đạt – Phó CNHC cho biết, năm 2020, Cục Hậu cầu tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, chỉ đạo kịp thời của các cơ quan chức năng thuộc Tổng Cục Hậu cần, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan BTL CSB. Mặc dù có những khó khăn nhất định như tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; dịch bệnh; thời tiết… tuy nhiên với sự đoàn kết, thống nhất cao, tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, Cục Hậu cần đã đạt được những kết quả nhất định trong 6 tháng đầu năm 2020. Đối chiếu với 6 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, Cục Hậu cần đã thực hiện đầy đủ, triển khai toàn diện các mặt công tác, nhiều nội dung chủ động triển khai sớm, tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Trong đó kết quả nổi bật là bảo đảm đáp ứng kịp thời yêu cầu cho SSCĐ, huấn luyện, giữ vững ổn định đời sống bộ đội, cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kho tang, phương tiện an toàn tuyệt đối.

Đại tá Trần Văn Hậu - Phó CNCT đóng góp ý kiến tại Hội nghị. 

Đại tá Đào Anh Tú - Phó Tham mưu trưởng đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Thượng tá Nguyễn Quang Hùng - Phó CNKT đóng góp ý kiến tại Hội nghị. 

Đại tá Lê Đông Thùy - Chủ nhiệm Hậu cần đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ những điểm mạnh, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại và kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” 6 tháng đầu năm 2020. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hưng - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần: đã tổ chức ra nghị quyết chuyên đề, lập các kế hoạch tổ chức triển khai có đánh giá ở các cấp về xây dựng đơn vị điểm VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”; chủ động tiến hành triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện xây dựng đơn vị điểm VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” mà Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển giao. Cán bộ, nhân viên chuyên môn có ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng đơn vị, có sự chuyển biến tích cực, đồng sức, đồng lòng trong việc tổ chức thực hiện.

Đại tá Nguyễn Quang Hưng - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển kết luận Hội nghị.

Đồng chí Phó Tư lệnh yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần, chỉ huy các cấp cần làm tốt công tác quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức, nắm chắc nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm, có chương trình nội dung cụ thể để tổ chức thực hiện; đoàn kết nội bộ đề ra các chủ chương biện pháp cụ thể và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện của đơn vị; bố trí sắp xếp lại bảng biểu, tên chức trách, nhiệm vụ, thống nhất toàn ngành về soản thảo văn bản, sổ sách; Duy trì chấp hành kỷ luật, nền nếp, tác phong phấn đấu là đơn vị mẫu mực tiêu biểu, trong đó lấy an toàn, chất lượng, hiệu quả là trọng tâm; Quản lý tốt hồ sơ tài liệu đặc biệt là quản lý tài liệu mật; Làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền thông tin như chú trọng viết các bài chuyên sâu về chuyên ngành của mình; Tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm, tổ chức thăm quan các cơ quan (doanh trại, xăng dầu, quân y...) từ đó làm cơ sở, kinh nghiệm tham mưu cho thủ trưởng; Quản lý tốt công tác tài chính đặc biệt là công tác xuất nhập vật tư hàng hóa, thanh quyết toán các dự án… Cuối cùng, cần tổng kết, đánh giá, báo cáo về nội dung xây dựng đơn vị điểm VMTD “Mẫu mực tiêu biểu” 6 tháng đầu năm theo nghị quyết, chỉ thị, chương trình đã đặt ra trong năm 2020.

Thúy Nga

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com