Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cảnh sát biển tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

27/03/2021 02:22:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng nay (27/3), tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/3, Hội nghị quán triệt 5 chuyên đề, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc, Quân ủy Trung ương tổ chức 139 điểm cầu truyền hình với 11.980 cán bộ, đảng viên toàn Quân tham gia. Tại điểm cầu Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu Trụ sở Bộ Quốc phòng.

Dự Hội nghị và chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển; các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại các Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng truyền đạt 5 chuyên đề là những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, bao gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết Công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia…

Việc tích cực tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng giúp cấp ủy, chỉ huy và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong toàn Đảng bộ Cảnh sát biển nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó liên hệ, vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên biển, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động; phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Liên Nhi

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com