Các cơ quan, đơn vị phát phát động thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng”

05/04/2019 04:36:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Chào mừng 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2019), hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), trong hai ngày 4 và 5/4, các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng Cảnh sát biển đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng”.

Với chủ đề "Luyện quân, lập công, quyết thắng", đợt thi đua cao điểm nhằm giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc, luôn tự hào về Đảng, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống yêu nước của dân tộc, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; nêu cao ý thức tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển.

Đợt thi đua cao điểm với 3 nội dung, chỉ tiêu chủ yếu: Vững ý chí, chắc niềm tin, nêu gương, trách nhiệm; chủ động, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Theo đó, các cơ quan tập trung giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng nhận thức sâu sắc về giá trị lịch sử, nhất là đường lối chính trị, quân sự đúng đắn của Đảng; sức mạnh tinh thần của dân tộc; hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của thực dân, đế quốc đối với đất nước; bối cảnh, diễn biến; ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần chủ động, sáng tạo, chiến công oanh liệt và ý nghĩa to lớn của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 7/4 đến ngày 7/5.

 * Một số hình ảnh phát động thi đua tại các cơ quan, đơn vị

Để hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển tập trung tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; vai trò xung kích của tổ chức quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ; gắn các hoạt động của đợt thi đua cao điểm với thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”…

Đức Hạnh

Tại Lễ phát động đợt thi đua cao điểm, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao tặng giấy khen cho đồng chí binh nhất Cao Thanh Tân - chiến sĩ vệ binh, Phòng Tham mưu vì đã nêu gương tốt trong phong trào người tốt việc tốt, qua đó khích lệ, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thực hiện các việc tốt.

Văn Doanh

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 xác định: 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; tích cực, chủ động, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm với hành vi vi phạm pháp luật; quá trình đấu tranh đảm bảo an toàn về người và trang bị, tàu thuyền; không sa ngã trước mọi cám dỗ, không can thiệp và không để ai can thiệp vào hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị không có quân nhân vi phạm pháp luật, kỷ luật hoặc mất an toàn do lỗi chủ quan và những việc làm ảnh hưởng đến hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”- người chiến sỹ Cảnh sát biển; làm tốt công tác chuẩn bị thành lập Hải đoàn 42 theo kế hoạch; làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa và chính sách hậu phương quân đội; xây dụng công trình, sản phẩm chào mừng hoặc sáng kiến, giải pháp công tác mới có hiệu quả được thực hiện trong thời gian tổ chức đợt thi đua cao điểm.

Đức Tĩnh

Đại diện các cơ quan Cục Kỹ thuật Cảnh sát biển ký kết thi đua. (Ảnh: Nguyễn Oanh)

Đức Hạnh (Tổng hợp)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com