BTL Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức công bố quyết định đơn vị mới và bổ nhiệm cán bộ

12/12/2014 10:02:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 12/12/2014, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức công bố Quyết định của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về việc triển khai, thành lập Ban Phiên dịch trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng; công bố quyết định thành lập khung tàu Cảnh sát biển 6008 trực thuộc Hải đội 301, quyết định điều động, bộ nhiệm cán bộ trong BTL Vùng.

 

Đại tá Lê Xuân Thanh trao quyết định thành lập đơn vị mới.

     

Đại tá Đỗ Hồng Đó – Chính ủy BTL Vùng CSB 3 trao quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đơn vị mới thành lập và những đồng chí được bổ nhiệm, Đại tá Lê Xuân Thanh - Tư lệnh Vùng nhấn mạnh việc thành lập 2 đơn vị mới và bổ nhiệm cán bộ lần này đánh dấu sự phát triển không ngừng của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung và BTL Vùng CSB 3 nói riêng; đòi hỏi các đồng chí trong Ban Phiên dịch, khung tàu CSB 6008 và các đồng chí được điều đông, bổ nhiệm phải phát huy cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu học tập, rèn luyện đáp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Tư lệnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn BTL Vùng tạo điều kiện giúp đỡvề mọi mặt đối với hai đơn vị mới đi vào hoạt động có hiệu quả ngay từ những ngày đầu. Đồng thời yêu cầu hai đơn vị tổ chức sinh hoạt, quán triệt giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng tập thể, cá nhân của đơn vị mình, nghiêm chỉnh chấp hành tốt mọi quy định của đơn vị.

Đức Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com