BTL Vùng Cảnh sát biển 1 hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện năm 2015

25/06/2015 04:08:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 25/6/2015, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác huấn luyện 6 tháng đầu năm và rút kinh nghiệm huấn luyện, kiểm tra chiến thuật tàu, bắn súng, pháo trên biển năm 2015. Đại tá Trần Văn Thơ - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị nhằm kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện 6 tháng đầu năm và đánh giá kết quả huấn luyện chiến thuật tàu, huấn luyện bắn súng pháo của cán bộ, chiến sĩ; từ đó kịp thời khắc phục những mặt còn tồn tại, làm cơ sở rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung nội dung, tiến trình biểu huấn luyện phù hợp trong những năm tiếp theo.

Đại tá Trần Văn Thơ phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị chỉ rõ, 6 tháng đầu năm 2015, BTL Vùng CSB 1 luôn thực hiện nghiêm Mệnh lệnh Huấn luyện chiến đấu. Quá trình tổ chức thực hiện luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của trên; triển khai quyết liệt, nghiêm túc Nghị quyết chuyên đề về “Lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện giai đoạn 2013- 2020 và những năm tiếp theo”. Từ Đảng ủy Vùng đến các Đảng bộ, chi bộ cơ quan, chi bộ tàu đều ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện; kịp thời triển khai các nội dung huấn luyện chiến đấu đã được phê duyệt cho các đối tượng, đảm bảo đúng kế hoạch, sát với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ, đúng với phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tập trung huấn luyện chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ CSB, huấn luyện kỹ, chiến thuật, xử lý tốt các tình huống phức tạp trên biển; đồng thời gắn huấn luyện chiến đấu với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Trong 6 tháng qua, BTL Vùng đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện đề ra. Kết quả của công tác huấn luyện trên các nội dung như huấn luyện cán bộ, huấn luyện nhân viên kỹ thuật, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, huấn luyện - kiểm tra chiến thuật tàu và bắn súng pháo bài 4a, 4c, 5a, bắn súng AK bài 3 ứng dụng trên biển đều đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn.

Các ý kiến của các đại biểu trình bày tại Hội nghị đều đã đánh giá đúng thực chất chất lượng huấn luyện, không chạy theo thành tích, chỉ ra những điểm mạnh yếu, nguyên nhân, các biện pháp khắc phục và phương hướng tổ chức trong thời gian tiếp theo.

Cũng tại Hội nghị sơ kết, Thủ trưởng BTL Vùng đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong huấn luyện, kiểm tra chiến thuật tàu, bắn súng pháo trên biển năm 2015.

Lam Giang
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com