BTL Vùng Cảnh sát biển 1 giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới

09/04/2021 09:37:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 8/4, tại Tiểu đoàn 472 thuộc Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147/Vùng 1 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức giáo dục truyền thống cho 200 đồng chí tân binh Cảnh sát biển đang huấn luyện tại đây.

Các tân binh xem phim truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển và BTL Vùng Cảnh sát biển 1. (Ảnh Vũ Dũng)

Các đồng chí tân binh được xem phim và nghe tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. Nội dung giáo dục nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho các chiến sĩ mới về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ cũng như những chiến công, thành tích của Lực lượng và Bộ Tư lệnh Vùng qua hơn 22 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành; bồi đắp thêm niềm tin, niềm tự hào của các chiến sĩ mới đối với Đảng, với Quân đội, với Lực lượng Cảnh sát biển anh hùng. Từ đó giúp họ ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình và xây dựng động cơ, thái độ đúng đắn trong thời gian huấn luyện tại đơn vị Hải quân trước khi về nhận nhiệm vụ trong Lực lượng Cảnh sát biển.

Những tân binh này chính là những nhân tố mới bổ sung nguồn nhân lực cho Lực lượng Cảnh sát biển. (Ảnh Vũ Dũng)

Cũng tại Tiểu đoàn 472, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã làm việc với chỉ huy đơn vị để nắm bắt một số nội dung về chất lượng chiến sĩ mới sau khi nhập ngũ và được học tập, rèn luyện tại đây.

 Lam Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com