Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra bắn đạn thật súng K54 và AK

15/07/2020 10:01:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 14/7, tại trường bắn BTL Vùng 5 Hải Quân, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng ngắn K54 và súng tiểu liên AK cho đối tượng sĩ quan và QNCN khối cơ quan.

Đây là đợt kiểm tra định kỳ hàng năm nhằm đánh giá phương pháp, kết quả huấn luyện, trình độ, kỹ năng sử dụng vũ khí của cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong toàn đơn vị; qua đó rèn luyện bản lĩnh, tâm lý, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên vùng biển được phân công quản lý.

Quán triệt quy tắc bảo đảm an toàn trước khi thực hiện các bài bắn.

Để đảm bảo thực hiện các nội dung bài bắn đạt kết quả tốt, trước đó, đơn vị đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ, tổ chức huấn luyện, luyện tập nghiêm túc, đồng thời làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Quá trình kiểm tra bắn đạn thật, 100% cán bộ, QNCN đều nắm vững yếu lĩnh, động tác, thực hành bắn tự tin, chấp hành nghiêm quy định thao trường và quy tắc bảo đảm an toàn, đơn vị an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Kiểm tra bắn súng K54 cho sĩ quan.

Kiểm tra bắn súng AK cho QNCN.

Kết quả kiểm tra là cơ sở để BTL Vùng kịp thời rút kinh nghiệm, có biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu nói chung và chất lượng huấn luyện bắn súng bộ binh nói riêng trong những năm tiếp theo, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của đơn vị.

 

Thanh nghị

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com