Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 làm tốt công tác tuyển quân

12/02/2020 04:21:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Những năm qua, đặc biệt là từ năm 2015 khi Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi có hiệu lực, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, mà trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ của BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã được tổ chức thực hiện tốt, đảm bảo đúng quy định, quy trình, dân chủ, công khai, công bằng và đáp ứng được chất lượng, mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Thanh niên lên đường nhập ngũ.

Xác định làm tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ không chỉ tăng cường lực lượng để xây dựng Cảnh sát biển “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” mà còn giúp tạo nguồn cán bộ, chiến sĩ kế cận chất lượng cao. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do đội ngũ cán bộ làm công tác tuyển quân còn thiếu, kinh nghiệm chưa nhiều song nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này, thời gian qua, Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và tổ chức thực hiện tốt việc tuyển chọn công dân nhập ngũ vào Lực lượng Cảnh sát biển.

Đảng ủy, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 và cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các quận, huyện trên địa bàn có công dân nhập ngũ vào Lực lượng Cảnh sát biển đã có sự thống nhất cao về quan điểm, nhận thức và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành thực hiện các bước tuyển quân. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã chỉ đạo các cấp chú trọng chọn lựa những thanh niên có trình độ học vấn, sức khỏe, có độ tin cậy chính trị cao để tuyển chọn.

Các tân binh sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Để nâng cao chất lượng tuyển quân, BTL Vùng đã chỉ đạo Cơ quan Tham mưu cử cán bộ đi đến từng địa phương phối hợp, hiệp đồng về thời gian, chốt quân số, chốt danh sách, nắm chắc tình hình công dân nhập ngũ, giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh. Thông qua việc thực hiện “tròn khâu” trong công tác tuyển quân, các đơn vị được giao trực tiếp làm nhiệm vụ tuyển quân đều tiến hành đúng quy trình đăng ký, sơ tuyển, xét tuyển, bảo đảm dân chủ, công bằng, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự. Chủ động hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tuyển chọn hồ sơ, thống nhất danh sách, chốt quân số và cùng với địa phương thực hiện tốt công tác giao, nhận quân.

Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV trong tuyển quân.

Với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, tuyệt đối không để người không đủ tiêu chuẩn về lý lịch, sức khỏe, vi phạm pháp luật vào Lực lượng, phấn đấu không để loại trả, mùa tuyển quân năm 2020, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã tuyển chọn, tiếp nhận đủ 100 công dân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhập ngũ theo đúng chỉ tiêu được giao. Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng cũng hy vọng rằng các công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Cảnh sát biển đợt này luôn nhận thức đúng, đầy đủ về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân đối với truyền thống của quê hương, đất nước và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Đức  Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com