Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội thi tàu tốt năm 2019

03/10/2019 03:46:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Trong 3 ngày (từ 01 - 03/10), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức thành công Hội thi tàu tốt năm 2019. Tham dự hội thi năm nay có 6 tàu thuộc Hải đoàn 21 và Hải đội 202.

  Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Hội thi tàu tốt năm 2019 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã thường xuyên nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, sự chỉ đạo giúp đỡ của cơ quan chức năng, sự phối hợp nhịp nhàng của các ban ngành, nhất là sự nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành kỹ thuật. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia hội thi đã chủ động, đoàn kết, nỗ lực sửa chữa được hơn 75 hạng mục các loại, trong đó có 4 hạng mục vượt cấp; sơn sửa được hơn 6.750 m2 tàu, xuồng các loại, với hơn 1.220 ngày công, tiết kiệm được cho đơn vị gần 225 triệu đồng.

Kiểm tra công tác bảo quản vũ khí trang bị trên tàu tham gia hội thi.

Kiểm tra công tác bảo quản trên tàu CSB 8002.

Cán bộ, nhân viên ngành cơ điện thi lý thuyết.

Trong thời gian diễn ra hội thi, các đồng chí tham gia thi đã chấp hành nghiêm quy chế thi, đảm bảo an toàn tuyệt máy móc phương tiện kỹ thuật tàu; hoàn thành khá tốt các nội dung thi, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra của Hội thi tàu tốt tàu năm 2019.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao Cờ giải Nhất cho Tàu CSB 2013/ Hải đội 202, giải Nhì cho Tàu CSB 8002/Hải đoàn 21, giải Ba cho Tàu CSB 2014/Hải đoàn 21.

Thiếu tướng Đào Hồng Nghiệp - Tư lệnh Vùng trao Cờ cho các tàu đạt giải trong Hội thi tàu tốt năm 2019.

Thông qua hội thi, số lượng, chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật thường xuyên được duy trì; nền nếp chế độ kỹ thuật duy trì thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn; chất lượng Cuộc vận động 50 "Khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" và hai khâu đột phá về "Xây dựng nền nếp chính quy và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật", "Xây dựng tàu Cảnh sát biển chính quy mẫu mực" được nâng lên. Từ đó làm cơ sở định hướng cho công tác huấn luyện, công tác bảo đảm kỹ thuật trong những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Vùng trong tình hình mới.

Nam Trung

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com