Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai

22/05/2020 01:45:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Năm 2020, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống thiên tai lấy chủ đề “Phòng, chống thiên tai chủ động, hiệu quả từ lực lượng xung kích cơ sở” nhằm cụ thể hóa và phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo phản ứng nhanh trong công tác phòng, chống thiên tai. Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về phòng, chống thiên tai, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, mang tính khả thi cao.

Mục đích của các hoạt động, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn BTL Vùng về công tác phòng, chống thiên tai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai; tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai của các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, kiến thức về phòng, chống thiên tai, tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động và cổ vũ tinh thần cán bộ, chiến sĩ trong công tác phòng, chống thiên tai.

Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia được diễn ra từ ngày 15/5 đến ngày 22/5/2020. Các cơ quan, đơn vị trong toàn BTL Vùng tổ chức tốt các hoạt động, như: treo pano, băng rôn với các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các cấp; phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai; hướng dẫn nâng cao kiến thức về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho cán bộ, chiến sĩ; phối hợp với các cơ quan chức năng nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; rà soát, kiểm tra việc thực hiện các nội dung kế hoạch, công tác hiệp đồng với chính quyền địa phương, phương án ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai đã được phê duyệt; xây dựng phương án chuẩn bị về lực lượng, phương tiện và các nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống thiên tai tại các cơ quan, đơn vị theo phương châm “Bốn tại chỗ”.

Tàu CSB 4037 cứu nạn tàu cá ngư dân trên biển.

 Trong những năm qua, BTL Vùng đã tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn đối với cơ sở hạ tầng, vũ khí trang bị kỹ thuật và tàu thuyền của đơn vị. Chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương, các lực lượng chuyên trách trên địa bàn xây dựng, luyện tập các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai, cụ thể: đã huy động trên 700 ngày công lao động giúp đỡ nhân dân các xã Tam Quang, xã Tam Giang, xã đảo Tam Hải/huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chằng chống được hơn 150 ngôi nhà trước bão, gia cố hơn 200 mét đê ngăn mặn, khắc phục 110 ngôi nhà bị tốc mái, 12 công trình sập đổ; cứu kéo thành công 26 phương tiện đánh cá, 04 tàu hàng, 193 ngư dân, thuyền viên gặp nạn trong khu vực biển đơn vị quản lý.

Tàu CSB 9002 cứu nạn tàu cá nước ngoài gặp nạn trên biển.

Thời gian tới, biến đổi khí hậu, nước biển dâng tác động đến nước ta nhanh và mạnh hơn so với dự báo, đồng thời quá trình phát triển kinh tế đã và đang làm gia tăng rủi ro thiên tai, hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai có diễn biến bất thường, trái quy luật, gia tăng về số lượng, cường độ, thời gian, địa điểm xuất hiện. Vì vậy, công tác phòng chống thiên tai đòi hỏi phải có tầm nhìn mới, định hướng chiến lược, triển khai các giải pháp toàn diện, căn cơ, đồng bộ, huy động các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội để phòng, chống, ứng phó hiệu quả với thiên tai trong tương lai.

Diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thời gian tiếp theo, BTL Vùng xác định cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; các nội dung trong chiến lược, chương trình hành động, chính sách, pháp luật về công tác phòng, chống thiên tai của Quốc hội, Chính phủ. Thứ hai, nâng cao năng lực dự báo tình hình thiên tai, năng lực tham mưu đề xuất của cơ quan chuyên trách và chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiện toàn ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chỉ huy, điều hành cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả quy trình công tác phòng, chống thiên tai, xử lý tình huống tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Thứ ba, thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kế hoạch phòng, chống cháy nổ, cứu sập, cháy rừng, phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão sát với tình hình thực tế của đơn vị. Tổ chức làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng phương tiện, cơ sở vật chất, hạ tầng, đánh giá khả năng chống chịu với thiên tai của từng phương tiện và từng hạng mục cơ sở vật chất, hạ tầng hiện có. Thứ tư, chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, địa phương theo từng phương án hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân; tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với truyền thông cơ sở kịp thời chuyển tải thông tin tới từng người dân để nâng cao nhận thức, năng lực tự ứng phó, chủ động chuẩn bị, phòng tránh, ứng phó làm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra./.

                                                                              Phạm Trung

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com