Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới

28/02/2021 10:39:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày hôm nay, các cơ quan, đơn vị trong toàn Lực lượng Cảnh sát biển sẽ bắt đầu bước vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2021. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị của BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã hoàn tất, sẵn sàng huấn luyện để đạt kết quả cao nhất. Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” cùng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, BTL Vùng hy vọng sẽ tạo được bước đột phá trong công tác huấn luyện trong những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021. 

Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu có ý nghĩa hết sức quan trọng, luôn được Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 1 xác định là nhiệm vụ trung tâm hàng đầu của toàn đơn vị. Trước tình hình nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra cho đơn vị ngày càng cao, bằng sự nỗ lực, tích cực, chủ động từng bước khắc phục khó khăn, tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong toàn BTL Vùng cũng như sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao về mọi mặt của Đảng ủy, Thủ trưởng và các cơ quan chức năng của BTL Cảnh sát biển, trong năm 2020, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã hoàn thành nội dung, chương trình và thời gian huấn luyện chiến đấu, huấn luyện các chuyên ngành pháp luật, nghiệp vụ Cảnh sát biển, hậu cần, kỹ thuật cho các đối tượng theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

Theo Đại tá Trần Văn Thơ - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BTL Vùng, công tác huấn luyện năm nay của BTL Vùng gặp không ít khó khăn cả chủ quan lẫn khách quan như: tổ chức biên chế một số vị trí còn thiếu, trình độ cán bộ, chiến sĩ không đồng đều ảnh hưởng đến chất lượng huấn luyện; lực lượng thường xuyên bị phân tán do thực hiện đan xen nhiều nhiệm vụ, tàu thuyền hoạt động trên biển nhiều chuyến dài ngày, một số tàu đi sửa chữa nên ảnh hưởng đến quân số huấn luyện; phòng học còn thiếu, giáo viên kiêm nhiệm nên khó khăn trong việc tổ chức lớp học cũng như giảng dạy chuyên môn, chuyên ngành; trang bị nhiều chủng loại, hệ thống điện tử, tự động nhiều, linh kiện thay thế khan hiếm, một số tàu đã qua nhiều năm sử dụng, trang bị xuống cấp nhiều (K206) nên gặp nhiều khó khăn trên các mặt công tác. Đặc biệt, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị.

Từ những khó khăn trên, Thường vụ Đảng ủy Vùng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn để phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị. Công tác chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới luôn được lãnh đạo, chỉ huy các cấp đặc biệt quan tâm. BTL Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tổ chức quán triệt Mệnh lệnh Huấn luyện chiến đấu năm 2021 số 17012/ML-BTL ngày 18/12/2020 của Tư lệnh Cảnh sát biển. Đảng ủy Vùng đã xây dựng và triển khai Nghị quyết số 54/NQ-ĐU ngày 11/12/2020 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021; kế hoạch Huấn luyện chiến đấu của BTL Vùng cũng như các văn bản hướng dẫn về công tác huấn luyện năm 2021 của các ngành, các cơ quan chức năng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2021, Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng đã đề ra phương hướng, những biện pháp chính trong việc xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật mà trọng tâm là thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu. Thường xuyên duy trì việc bồi dưỡng cán bộ hàng tuần, hàng tháng để cập nhật thông tin và nâng cao trình độ; đẩy mạnh phong trào tự ôn, tự nghiên cứu, nắm chắc chuyên môn, các chỉ thị, mệnh lệnh của trên về công tác huấn luyện; tăng cường công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm kịp thời, hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện trong năm, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra; kết hợp huấn luyện trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; huấn luyện biên đội đi biển để sử dụng trang bị máy móc, chú trọng huấn luyện trong các điều kiện thời tiết khó khăn như sương mù, sóng gió to; huấn luyện chuyên ngành Cảnh sát biển như pháp luật, trinh sát, võ thuật, công cụ hỗ trợ cho lực lượng tàu và cảnh sát viên sát với điều kiện thực tế.

Trong công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, BTL Vùng đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn các chuyên ngành năm 2021, thời gian 2 ngày với 8 chuyên ngành cho 158 cán bộ; tham gia tập huấn CTĐ - CTCT do BTL Cảnh sát biển tổ chức, thời gian: 8 giờ, quân số tham gia 46 đồng chí. Hải đoàn 11, Hải đội 102 đã chủ động bồi dưỡng cán bộ cấp mình.

Thiếu tướng Ngô Bình Minh - Tư lệnh Vùng kiểm tra mô hình học cụ huấn luyện năm 2021.

Phát huy kết quả đã đạt được, trước khi bước vào mùa huấn luyện mới, BTL Vùng đã làm tốt công tác xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến; văn kiện huấn luyện chiến đấu bao gồm 13 kế hoạch và hướng dẫn; chuẩn bị đầy đủ vật chất huấn luyện, cấp phát đầy đủ cho từng cơ quan, đơn vị như hệ thống sổ sách huấn luyện, sổ học tập chuyên ngành, bảng viết, màn hình, máy chiếu, bố trí 29 phòng học chuyên ngành đảm bảo phục vụ cho công tác huấn luyện. Đơn vị đã xây dựng làm mới 5 mô hình học cụ; củng cố, cải tiến 27 mô hình học cụ huấn luyện; 44 sơ đồ, hình vẽ; xây dựng 265 giáo án điện tử, 450 giáo án huấn luyện các chuyên ngành. Cơ quan, đơn vị đã kiểm tra, củng cố và sơn sửa 3 khu huấn luyện, luyện tập thể lực phục vụ công tác huấn luyện; tổ chức thành công Hội thi Công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021, phản ánh đúng thực chất công tác xây dựng giáo án, bài giảng, củng cố, làm mới mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện trong năm.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2021, tin tưởng rằng Lực lượng Cảnh sát biển nói chung cũng như BTL Vùng Cảnh sát biển 1 nói riêng sẽ tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Lam Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com