Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trao quyết định thăng quân hàm Đại tá, nâng lương Đại tá và Thượng tá năm 2020

29/07/2020 01:00:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 29/7, Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển trao quyết định thăng quân hàm Đại tá, nâng lương Đại tá và Thượng tá năm 2020 cho 35 đồng chí cán bộ trong Lực lượng. Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển dự và trao quyết định.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển phát biểu tại buổi trao quyết định.

Thăng, phong quân hàm và nâng lương cho cán bộ là một nội dung rất quan trọng của công tác cán bộ, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ trong Quân đội. Đây là hình thức ghi nhận công lao, đóng góp của cán bộ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhằm động viên, khích lệ cán bộ phấn đấu nâng cao phẩm chất năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng ý thức chấp hành và rèn luyện kỷ luật nghiêm, không ngừng tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong đợt này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có 13 cán bộ được thăng quân hàm Đại tá, 13 cán bộ được nâng lương Đại tá, 09 cán bộ được nâng lương Thượng tá.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai trao quyết định cho các đồng chí được thăng quân hàm Đại tá năm 2020.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai chúc mừng các đồng chí được thăng quân hàm Đại tá, nâng lương trong đợt này, đồng thời nhấn mạnh: được thăng quân hàm, nâng lương là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phấn đấu trưởng thành của người cán bộ, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp đối với quá trình phát triển, cống hiến của cán bộ. Đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển yêu cầu các đồng chí tiếp tục xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, phát huy cao vai trò trách nhiệm của trong thực hiện, chức trách, nhiệm vụ của mình; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện, triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết của trên, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra; tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, thật sự gương mẫu trong mọi lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị, xây dựng Lực lượng ngày càng vững mạnh, lập được nhiều thành tích trong thời gian tới.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai trao quyết định cho các đồng chí được nâng lương Đại tá năm 2020.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai trao quyết định cho các đồng chí được nâng lương Thượng tá năm 2020.

 Nguyễn Lương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com