Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo giai đoạn 2011-2020

18/06/2020 08:13:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 17/6, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo (GD-ĐT) giai đoạn 2011-2020. Thiếu tướng Phạm Kim Hậu – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Hộ nghị đánh giá, trong những năm qua, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và các cơ quan đơn vị trong toàn lực lượng đã luôn quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác GD-ĐT; quan tâm GD-ĐT nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cơ quan, đơn vị đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đề ra nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác GD-ĐT. Năm 2014, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển triển khai thành lập Trung tâm Huấn luyện Cảnh sát biển, năm 2018 nâng cấp thành Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Cảnh sát biển. Hiện tại đang tiến hành các bước xây dựng đề án thành lập trường Cảnh sát biển.

Trong giai đoạn 2011-2020, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng  Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Huấn luyện Cảnh sát biển đào tạo và bồi dưỡng được 316 nhân viên chuyên môn kỹ thuật sơ cấp các chuyên ngành Hàng hải, Máy tàu, Điện tàu, Pháo tàu, Thông tin báo vụ. Mở 3 lớp Bồi dưỡng kiến thức Hàng hải cho 69 đồng chí; 2 lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ và pháp luật cho 39 đồng chí; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 3.029 đồng chí đối tượng 2, 3, 4 đảm bảo nội dung, chương trình theo quy định. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động trong nghiên cứu khoa học, cải tiến, cải hoán trang thiết bị kỹ thuật, tham gia và tổ chức các hội thi, hội thao các cấp; biên soạn, biên dịch nhiều tài liệu, giáo án điện tử, mô hình học cụ phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện; kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật vào công tác giáo dục, đào tạo. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng đã phối hợp với các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội đào tạo, bồi dưỡng các cấp cho 1.150 đồng chí; đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài các cấp 156 đồng chí; tuyển chọn, tuyển dụng vào Lực lượng Cảnh sát biển được 141 đồng chí. Đa số cán bộ có năng lực kiến thức chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, phát huy được kiến thức đã trang bị.

Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập, đồng thời xác định phương hướng, giải pháp thực hiện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020 – 2030 là: Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương về thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong Quân đội; phát huy vai trò Ban tuyển sinh Quân sự Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trong việc rà soát, tuyển chọn, cử cán bộ, chiến sĩ đủ tiêu chuẩn đi đào tạo tại các trường trong và ngoài Quân đội, gửi bồi dưỡng đào tạo tại nước ngoài; tích cực chủ động bám nắm các cơ quan cấp trên nghiên cứu, xây dựng “Đề án cơ cấu lại Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển thành trường Cảnh sát biển”; nâng cao chất lượng, thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thông tin trong giảng dạy và quản lý giáo dục; làm tốt công tác rà soát, đánh giá, điều động, bổ nhiệm, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ các cấp, bổ sung tiêu chí ngoại ngữ trong điều động bổ nhiệm cán bộ;  tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế về GD-ĐT và đa dạng hóa các hình thức hợp tác nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ Cảnh sát biển; đặc biệt chú trọng hoạt động nghiên cứu, cải tiến trang thiết bị kỹ thuật trên tàu Cảnh sát biển đưa vào huấn luyện đào tạo sát với tình hình thực tế.

Minh Châu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan