Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sơ kết công tác xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện năm 2019

13/11/2019 03:11:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 13/11, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện (VMTD) năm 2019. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Tư lệnh Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cùng thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong toàn Lực lượng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Năm 2019, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển xác định xây dựng 5 đơn vị điểm VMTD gồm: Cục Nghiệp vụ và pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Đoàn Trinh sát số 2 và Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 làm cơ sở nhân rộng điển hình và tạo chuyển biến tích cực, vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD trong toàn Lực lượng.

Hội nghị đánh giá: Chọn đơn vị và giao chỉ tiêu về xây dựng đơn vị điểm VMTD của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển là hướng đi đúng đắn, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong tổ chức, triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam. Các đơn vị được chọn để xây dựng điểm VMTD cơ bản đã hoàn thành nội dung, chỉ tiêu đề ra. Những kết quả đạt được về xây dựng đơn vị điểm VMTD của Lực lượng là cơ sở vững chắc tiếp tục được phát huy, góp phần quan trọng để xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao”, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, thực thi pháp luật trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã làm nổi bật những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đơn vị điểm VMTD của cơ quan, đơn vị mình nhất là những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, những sáng tạo, cách làm hay, hiệu quả. Các ý kiến cũng đã thẳng thắn nêu ra những tồn tại, hạn chế qua đó tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn công tác xây dựng đơn vị điểm trong những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Tư lệnh Cảnh sát biển đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình tổ chức xây dựng đơn vị điểm VMTD năm 2019 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển nhấn mạnh: Năm 2019, cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tích cực chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh việc chọn các đơn vị điểm về xây dựng VMTD. Các cơ quan, đơn vị được chọn xây dựng điểm VMTD đã tập trung quán triệt nghị quyết lãnh đạo, nắm vững nội dung, biện pháp, phương pháp tiến hành, tạo sự động thuận cao trong toàn đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tập trung chỉ đạo xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch sát với yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm theo kế hoạch đề ra. Các đơn vị đã quan tâm kiện toàn tổ chức, biên chế, tập trung công tác bảo đảm, phát huy nội lực, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Kết quả đạt được về xây dựng đơn vị điểm VMTD năm 2019 đã làm chuyển biến tích cực tư duy, lý luận, nhận thức cũng như hành động của cán bộ, chiến sĩ; khắc phục được những tồn tại, hạn chế, chấm dứt vụ việc kỷ luật nghiêm trọng, tiếp tục củng cố và phát huy mối đoàn kết trong đơn vị và các lực lượng địa phương.

Đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển yêu cầu thời gian tới các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt các nội dung xây dựng đơn vị điểm. Cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tích cực bám nắm ngành dọc cấp trên, rà soát chỉ tiêu, nội dung, biện pháp tổ chức; nghiên cứu tham mưu, đề xuất sử dụng hiệu quả kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu và các bảo đảm khác cho đơn vị chọn điểm. Các đơn vị cần chú trọng phát huy vai trò của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, cơ quan chính trị, các tổ chức quần chúng và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, rèn luyện kỷ luật; tăng cường công tác kiểm tra bằng nhiều hình thức, phương pháp, chú trọng xây dựng đơn vị điểm từng mặt và điểm toàn diện; kết hợp chặt chẽ giữa các chỉ tiêu của xây dựng điểm với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng địa bàn an toàn, xây dựng mối đoàn kết, gắn bó quân dân.

Đức Hạnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com