Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

17/10/2020 01:41:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Trong thời gian từ ngày 13 đến ngày 16/10/2020, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển do Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển làm trưởng đoàn cùng với đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” đối với Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Đoàn kiểm tra kiểm tra công tác hậu cần của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Trong năm 2020, nhiệm vụ trên giao cho Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 ngày càng nặng nề, quá trình thực hiện nhiệm vụ có nhiều khó khăn nảy sinh, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, sự hướng dẫn và giúp đỡ hiệu quả của các cơ quan cấp trên, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu về xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình trên biển, trên địa bàn đóng quân, kịp thời tham mưu, xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ, tìm kiếm cứu nạn, tuần tra kiểm soát góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; duy trì an ninh, trật tự, an toàn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động trên biển.Hoạt động CTĐ, CTCT của Vùng luôn bám sát chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tiển của đơn vị; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng các cấp trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng; tổ chức thành công Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại Cù Lao Chàm.

Đoàn công tác kiểm tra sổ sách ghi chép trên tàu CSB 8002.

Bộ Tư lệnh Vùng có nhiều chuyển biến trong công tác nắm tình hình, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

Trong năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Vùng đã hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của đơn vị; có nhiều đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hồ sơ nghiệp vụ trinh sát kỹ thuật, huấn luyện đạt hiệu quả cao.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ SSCĐ và nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.

Thiếu tướng Phạm Kim Hậu phát biểu kết luận kiểm tra.

Phát biểu kiết luận kiểm tra đối với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đồng chí Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Cảnh sát biển ghi những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng đã đạt được trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trong năm. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng khẩn trương khắc phục các điểm còn hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại coi trọng duy trì nền nếp sinh hoạt lãnh đạo của cấp ủy các cấp, xây dựng đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Nam Trung

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com