Bộ Tham mưu triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

21/07/2021 08:35:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 20/7, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Đào Bá Việt - Phó Tham mưu trưởng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Bộ Tham mưu. Theo đó, từ đầu năm đến nay, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, nhưng được sự quan tâm, lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh; sự giúp đỡ, hiệp đồng của các cơ quan, đơn vị; đặc biệt là sự đoàn kết nội bộ, chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn của các phòng, ban, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ, thời gian qua, Bộ Tham mưu đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh về việc tổ chức quán triệt, triển khai toàn diện các mặt công tác tham mưu cho toàn lực lượng, tập trung: tham mưu, đề xuất, theo dõi chỉ đạo trong sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU; công tác huấn luyện chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy… góp phần xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021.

Đại tá Đào Bá Việt - Phó Tham mưu trưởng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Bộ Tham mưu tại hội nghị.

Qua báo cáo và 9 ý kiến tham luận với tinh thần thẳng thắn đoàn kết, trách nhiệm, Hội nghị đã thảo luận, phân tích, đánh giá những mặt đã đạt được, những mặt chưa đạt được, làm cơ sở để xác định biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển đã biểu dương các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Bộ Tham mưu. Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển yêu cầu 6 tháng cuối năm 2021, Bộ Tham mưu cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị các cấp về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, nhiệm vụ Cảnh sát biển năm 2021, nhất là 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 mà Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xác định, 14 nhiệm vụ mà báo cáo sơ kết đã nêu, đồng thời cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 212 và Chỉ thị 222 của Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển.

Thiếu tướng Phạm Kim Hậu yêu cầu chỉ huy, cán bộ chủ trì các cấp cần coi trọng vai trò và trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, quán triệt giáo dục cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; duy trì thực hiện nghiêm túc các hoạt động CTĐ-CTCT sát với đặc điểm tình hình; nắm, quản lý, giải quyết tốt tình hình chính trị, tư tưởng cán bộ, nhân viên, đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, yêu mến nghề nghiệp. Bộ Tham mưu cần thực hiện tốt 3 khâu đột phá “mạnh về tham mưu đề xuất, mạnh về theo dõi chỉ đạo, mạnh về kiểm tra đôn đốc”, tiếp tục xây dựng ngành tham mưu chính quy, hiện đại; yêu cầu Hội đồng quân nhân, Đoàn cơ sở, Hội Phụ nữ phát huy tốt vai trò trong thực hiện dân chủ cơ sở, bảo đảm dân chủ trên các mặt công tác “quân sự - chuyên môn, chính trị, kinh tế, đời sống” cũng như các hoạt động phong trào; khắc phục những hạn chế, tồn tại của từng cơ quan, đơn vị đã được xác định trong hội nghị với quyết tâm cao, biện pháp tốt, triển khai quyết liệt… phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nhằm khẳng định vai trò, chức năng cơ quan tham mưu là cơ quan chỉ huy của người chỉ huy, thực hiện giỏi trong tham mưu bảo vệ chủ quyền và làm tốt công tác tham mưu thực thi pháp luật, xây dựng Bộ Tham mưu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “ mẫu mực, tiêu biểu” năm 2021.

 Thúy Nga

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com