Bộ Tham mưu Cảnh sát biển trao quyết định nâng lương và thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp năm 2019

16/08/2019 03:52:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 16/8, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển trao quyết định nâng bậc lương, chuyển nhóm lương và thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp năm 2019. Đại tá Đào Anh Tú - Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển dự và trực tiếp trao quyết định cho các đồng chí được thăng quân hàm, nâng lương.

Đại tá Đào Anh Tú - Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển trao Quyết định nâng lương, thăng quân hàm cho quân nhân chuyên nghiệp năm 2019.

Trong đợt trao quyết định nâng lương và thăng quân hàm lần này, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển có 62 đồng chí. Nâng bậc lương, thăng quân hàm QNCN trước thời hạn có 10 đồng chí (trong đó, thăng quân hàm cho 07 đồng chí: 01 đồng chí từ Đại úy lên Thiếu tá, 01 đồng chí từ Thượng úy lên Đại úy, 05 đồng chí từ Trung úy lên Thượng úy). Nâng bậc, chuyển nhóm lương và thăng quân hàm QNCN cho 52 đồng chí (trong đó thăng quân hàm cho 26 đồng chí: 01 đồng chí từ Trung tá lên Thượng tá, 01 đồng chí từ Thiếu tá lên Trung tá, 05 đồng chí từ Đại úy lên Thiếu tá, 06 đồng chí từ Thượng úy lên Đại úy, 10 đồng chí từ Trung úy lên Thượng úy, 03 đồng chí từ Thiếu úy lên Trung úy; chuyển nhóm lương cho 01 đồng chí).

Đại tá Đào Anh Tú phát biểu, giao nhiệm vụ cho các đồng chí QNCN được nâng lương, thăng quân hàm.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi trao quyết định, Đại tá Đào Anh Tú yêu cầu các các đồng chí QNCN được nhận quyết định nâng lương, thăng quân hàm hôm nay cần tiếp tục xây dựng ý chí quyết tâm, phát huy cao vai trò trách nhiệm, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; không được thỏa mãn với hiện tại, tích cực học tập, trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển.

Nguyễn Lương

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com