Yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2015 của khối Cơ quan BTL Cảnh sát biển

(Canhsatbien.vn) - Năm 2014 là năm đầy thử thách và cũng là năm đánh dấu sự lớn mạnh, trưởng thành của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung và Cơ quan Bộ Tư lệnh nói riêng. Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh; chỉ huy các Phòng, Ban, đơn vị và sự nhất trí đồng lòng, nỗ lực cố gắng của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong BTL, khối Cơ quan BTL đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác huấn luyện chiến đấu năm 2014, đáp ứng được đòi hỏi của tình hình thực tiễn đặt ra.
01/03/2015 10:38:00 PM Xem tiếp...

Phương hướng xây dựng, phát triển lực lượng Cảnh sát biển trong tình hình mới

(Canhsatbien.vn) - Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CSB trở nên đa dạng hơn, nặng nề hơn, khó khăn hơn, phức tạp hơn. Song, với tinh thần “kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”, CSB Việt Nam đã, đang và sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi “Chiến lược biển” của đất nước.
07/02/2014 01:56:00 AM Xem tiếp...

Vùng Cảnh sát biển 4 thực hiện tốt nghị quyết 51/NQ-TW

(Canhsatbien.vn) -  Thực hiện Nghị quyết 51- NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Nghị quyết 513 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (Nay là Quân ủy Trung ương), Đảng ủy Vùng CSB 4 đã lãnh đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; đồng thời ra Nghị quyết lãnh đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện với phương châm:“Tích cực, chủ động, đồng bộ, vững chắc, có quy trình và bước đi phù hợp”, bảo đảm làm đến đâu chắc đến đó, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ và chức năng của Vùng.
19/12/2013 08:38:00 PM Xem tiếp...

Ngày 12/10/2013, Nghị định 96/2013/NĐ-CP chính thức có hiệu lực

(Canhsatbien.vn) -  Ngày 27/8/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.
09/10/2013 05:13:00 PM Xem tiếp...

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị tham gia khắc phục hậu quả bão số 10

(Canhsatbien.vn) - Ngày 2/10/2013, Đại tướng Phùng Quang Thanh có điện gửi: BTTM; TCCT; TCHC; TCKT; TCCNQP; Tổng Cục 2; BTL các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; BTL Phòng không-Không quân, Hải quân, Biên phòng; BTL các Binh chủng: Công binh, Hóa học, Đặc Công, Tăng-Thiết giáp, Pháo binh, Thông tin liên lạc; BTL Thủ đô Hà Nội, Cảnh sát biển; Các Học viện, nhà trường để chỉ đạo tiếp tục tham gia khắc phục hậu quả bão số 10.
03/10/2013 12:34:00 PM Xem tiếp...

Nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa Cảnh sát biển với các lực lượng

(Canhsatbien.vn) - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cùng với phát triển mạnh kinh tế biển, chúng ta phải đối mặt với tình trạng vi phạm pháp luật trên biển ngày càng gia tăng. Để khắc phục cần nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa CSB với các lực lượng bằng nhiều giải pháp đồng bộ.
29/09/2013 08:45:00 AM Xem tiếp...

15 năm xây đắp truyền thống “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”

(Canhsatbien.vn) - Cách đây tròn 15 năm, để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong bảo vệ chủ quyền các vùng biển và thềm lục địa của Tổ quốc. Ngày 28/8/1998, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 1069/QĐ-BQP thành lập Cục CSB và giao cho Tư lệnh Hải quân giúp Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Bộ Quốc phòng trực tiếp tổ chức, quản lý và điều hành mọi hoạt động của Cục CSB.
28/08/2013 10:55:00 AM Xem tiếp...

Phát biểu của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tại Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất, công bố Quyết định đổi tên thành Bộ Tư lệnh và Kỷ niệm 15 năm thành lập lực lượng CSB Việt Nam

(Canhsatbien.vn) - Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu đại diện các Bộ, Ban ngành Trung ương và các địa phương, các đơn vị trong lực lượng vũ trang, cán bộ, chiến sỹ lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
28/08/2013 10:47:00 AM Xem tiếp...

Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện Cảnh sát biển

(Canhsatbien.vn) - Thực hiện đường lối đổi mới về quân sự quốc phòng theo Nghị quyết TW8 khóa IX về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình mới” và Nghị quyết TW4 khóa X về “chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Đảng ủy, chỉ huy Cục Cảnh sát biển đã quán triệt, xác định “huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm thường xuyên”, là thời cơ để nâng cao chất lượng huấn luyện, phát triển lý luận quân sự Cảnh sát biển Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tác chiến, bảo vệ chủ quyền biển đảo, duy trì và thực thi pháp luật trên biển. Với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và lấy nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, duy trì, thực thi pháp luật trên biển làm mục tiêu, yêu cầu xuyên suốt trong quá trình huấn luyện của toàn lực lượng.
16/08/2013 01:18:00 PM Xem tiếp...

Nâng cao năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm trên biển của cán bộ, chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển 3

(Canhsatbien.vn) - Là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của nước ta.
14/08/2013 04:57:00 PM Xem tiếp...