Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” trong Lực lượng Cảnh sát biển

02/10/2019 01:59:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển xây dựng và phát động từ đầu năm 2017, nhằm cụ thể hóa thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Lực lượng Cảnh sát biển.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm (2017 - 2019) thực hiện phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”. (Ảnh: Đức Hạnh)

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có nhiều biện pháp đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, quản lý duy trì kỷ luật của toàn Lực lượng có sự chuyển biến, tiến bộ rõ nét; ý thức trách nhiệm, phương pháp, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, nhân cách của cán bộ, chiến sĩ vững vàng, kiên định, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, ở một số cơ quan, đơn vị, sự chuyển biến về xây dựng nền nếp chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật chưa thật sự vững chắc, còn để xảy ra vi phạm. Một số cán bộ, chiến sĩ chưa chấp hành nghiêm mệnh lệnh, thực hiện không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, làm mất an toàn tàu thuyền, sử dụng trái phép chất ma túy, đánh cờ bài ăn tiền, vay nợ không có khả năng chi trả. Công tác quản lý bộ đội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy ở một số đơn vị chưa tốt, còn để xảy ra thư phản ánh, nặc danh vượt cấp. Tình trạng cán bộ, chiến sĩ hút thuốc lá còn nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường, cảnh quan…

Để kịp thời khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ QUTW và kế hoạch của Đảng ủy Cảnh sát biển về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 16/01/2017, Tư lệnh Cảnh sát biển đã ban hành Chỉ thị 202/CT-BTL về phát động phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”. Phong trào hướng đến 12 nội dung cơ bản gồm: chính trị, tư tưởng tốt; chuyên môn nghiệp vụ tốt; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt; nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật tốt; không đánh cờ bài ăn tiền, đánh đề, cá độ, vay nợ tài sản không có khả năng chi trả; không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; không sử dụng rượu, bia sai quy định; không hút thuốc lá nơi làm việc, địa điểm công cộng; chống can thiệp; chống tiếp tay; chống bao che; chống làm ngơ. Đây là những nội dung mà mỗi quân nhân trong Lực lượng đều cần phải phấn đấu, tu dưỡng, thực hiện để góp phần xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và có tính chuyên nghiệp cao”.

Phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” được phát động đã trở thành hoạt động chính trị sâu rộng, thành phương châm, nội dung xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chức năng, nhiệm vụ Cảnh sát biển. Đảng ủy Cảnh sát biển đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” vào kế hoạch xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện và các kế hoạch công tác của các ngành. Cấp ủy đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp và các tổ chức quần chúng đã tổ chức quán triệt nghiêm túc và lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc thực hiện phong trào trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng, các chương trình hành động và kế hoạch hoạt động hằng tháng, hằng quý, hằng năm…

Qua 2 năm triển khai thực hiện, phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực từ ý thức tới hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng; thể hiện sự sáng tạo, kịp thời, đúng đắn và hiệu quả của việc phát động phong trào qua những kết quả tích cực trên các mặt hoạt động, công tác, cụ thể là:

  • Phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng.

Với nội dung cụ thể hóa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với đặc điểm tình hình thực tiễn và đặc thù hoạt động công tác của Lực lượng, phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” ngay khi được phát động đã trở thành mục tiêu, động lực, đồng thời là giải pháp thực tiễn mang tính cơ bản, tác động trực tiếp đến kết quả xây dựng và thực hiện nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân trong toàn Lực lượng.

Các cơ quan, đơn vị đã kịp thời quán triệt, đưa nội dung phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch giáo dục chính trị của cơ quan, đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trong toàn Lực lượng, tạo động lực củng cố và nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng và phát huy hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Cảnh sát biển” giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực, liêm khiết; luôn chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

  • Phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” trở thành tiêu chí để cán bộ, đảng viên trong toàn Lực lượng “tự soi, tự sửa”, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với quyết tâm “gương mẫu, đi đầu, quyết liệt, nói đi đôi với làm” trong thực hiện phong trào và thông qua các đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” đã giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng xác định rõ hơn trách nhiệm của bản thân, nhận diện đầy đủ và sâu sắc hơn kết quả thực hiện “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” nói riêng, chức trách, nhiệm vụ nói chung, từ đó tích cực tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”. Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, xây dựng phương pháp, tác phong làm việc khoa học, chủ động; nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đã kịp thời nắm và dự báo đúng tình hình để tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, đối sách phù hợp trong xử lý các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ, tạo điểm nóng. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, công tác nghiệp vụ - pháp luật, đối ngoại quốc phòng, bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Thực hiện thành công hàng trăm lượt tàu thuyền đi tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ngư dân nơi biển xa; bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải cho các tàu, thuyền và các lực lượng hoạt động làm ăn kinh tế trên biển.

Đặc biệt, trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm trên biển, lực lượng nghiệp vụ Cảnh sát biển đã nêu cao ý chí quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, nắm chắc kiến thức pháp luật và chức trách nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.014 vụ/2.095 đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó, đã phối hợp và trực tiếp phát hiện, điều tra, khởi tố 323 vụ/717 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 781 bánh và 658,49 gam heroin, 99,76 kg cần sa, 32.831 viên và 189,47 kg ma túy tổng hợp. Phát hiện và bắt giữ 134 vụ/153 tàu/649 đối tượng tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại. Xử phạt vi phạm hành hành chính 349 vụ/184 tàu/581 đối tượng; thu giữ nhiều tang vật, hàng hóa các loại, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán phát mại hàng hóa vi phạm nộp ngân sách Nhà nước trên 575 tỷ đồng.

  • Phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” đã góp phần phát huy tính dân chủ, đề cao kỷ luật, xây dựng tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí đồng đội; nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật trong toàn Lực lượng.

Qua thực hiện phong trào, đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần làm chủ của mọi cán bộ, chiến sĩ trên các mặt công tác. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Cán bộ, chiến sĩ được biết, được bàn, được làm, được giám sát, được tham gia ý kiến vào công việc chung của cơ quan, đơn vị. Công tác bình xét khen thưởng, kỷ luật công khai, dân chủ, công bằng. Những khó khăn, bức xúc về tư tưởng được giải quyết kịp thời, tạo được bầu không khí dân chủ, lành mạnh trong cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện nội dung “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” gắn với xây dựng và bồi đắp các giá trị đạo đức cốt lõi “Trách nhiệm - kỷ cương - nhân chính” của người chiến sĩ Cảnh sát biển đã góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của Quân đội và quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, ngăn chặn và đấu tranh với các biểu hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân, chia rẽ, bè phái, tư tưởng cục bộ và những quan điểm sai trái thù địch, lối sống tự do, buông thả, chạy theo vật chất tầm thường; góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp vi phạm pháp luật, kỷ luật. Kết quả xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ngày một trở nên bền vững, trực tiếp góp phần để từng cơ quan, đơn vị và toàn lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  • Kết quả thực hiện phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” đã góp phần tô đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” trong lòng nhân dân cả nước; tiếp tục củng cố, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân.

Thông qua các hoạt động bảo vệ chủ quyền trên biển, đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật, chống cướp biển, cướp có vũ trang và triển khai có hiệu quả các mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, phong trào “Cảnh sát biển chung tay làm sạch môi trường biển”, “Cảnh sát biển chung sức xây dựng nông thôn mới” cùng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực khác như tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; đưa đón ngư dân đảo Lý Sơn về quê ăn Tết; tiếp nhận và đưa 934 ngư dân Việt Nam từ Indonesia về nước... đã góp phần tô thắm và làm lan tỏa hình ảnh phẩm chất cao đẹp “Anh bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Cảnh sát biển”, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân, tạo niềm tin để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Có thể nói, qua 2 năm triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Chỉ thị 202 và phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đã được nâng lên rõ rệt. Một số cấp ủy, chỉ huy đã thể hiện sự năng động, sáng tạo và quyết tâm bằng những việc làm hiệu quả. Kết quả đạt được trong triển khai thực hiện nội dung “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong duy trì thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, vi phạm trên biển.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận song trong thực hiện phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc, quyết liệt, triệt để, vì vậy chưa có sự chuyển biến rõ nét về xây dựng nền nếp chính quy, quản lý duy trì kỷ luật. Một số cán bộ, chiến sĩ chưa tự giác, tự nguyện trong chấp hành pháp luật, kỷ luật và thực hiện các nội dung “bốn không, bốn chống”, còn để hiện tượng đánh cờ bài ăn tiền, đánh đề, cá độ, vay nợ không có khả năng chi trả; vi phạm quy định “sử dụng rượu, bia sai quy định” ở một số cơ quan, đơn vị...

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường; trong nước các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng những tiêu cực và tệ nạn xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội; hoạt động của các loại tội phạm về ma túy, buôn lậu gian lận thương mại ngày càng tinh vi, phức tạp. Công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên các vùng biển và phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển. Để tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 202, phát huy hơn nữa hiệu quả phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp sau:

Một là, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bổ sung kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 202 về phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” cụ thể, thiết thực, đi sâu vào giải quyết dứt điểm từng nội dung, từng vấn đề, nhất là những hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm của cơ quan, đơn vị để lựa chọn đúng, trúng những nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị 202, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong cơ quan, đơn vị.

Hai là, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 202 nội dung cụ thể hóa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trở thành công việc quan trọng của công tác lãnh đạo, công việc thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng hàng tháng, quý, năm. Trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức đảng, thực hiện tốt nội dung nhận xét, đánh giá việc thực hiện của chi bộ, đảng bộ theo tiêu chí và kế hoạch phấn đấu đã đề ra, kết quả ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân; quy rõ trách nhiệm cụ thể của tập thể, cá nhân.

Ba là, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong tổ chức thi đua triển khai thực hiện phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và vi phạm nội dung phong trào“Bốn tốt, bốn không, bốn chống”.

Bốn là, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng đưa kết quả thực hiện phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” là nội dung nhận xét, đánh giá thường xuyên trong các hội nghị giao ban, chào cờ (tuần, tháng), sinh hoạt Ngày Đảng, Ngày Đoàn, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật ở đơn vị.

Năm là, đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong thực hiện phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các báo, đài trung ương, địa phương; Cổng Thông tin điện tử và Tạp chí Cảnh sát biển, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn quân, toàn Lực lượng./.

Thiếu tướng DOÃN BẢO QUYẾT
Phó Chính ủy Cảnh sát biển

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan