Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng của Lực lượng Cảnh sát biển trong tình hình hiện nay

16/05/2018 09:30:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Để xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng là một yếu tố có vai trò quan trọng.

Ký kết giao ước thi đua.

Công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng trực tiếp góp phần bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, lòng yêu nước, yêu biển, đảo, xây dựng phẩm chất đạo đức, lối sống của người quân nhân cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn Lực lượng, đồng thời loại bỏ những tư tưởng nhận thức lệch lạc, tiêu cực, hành động sai trái.
Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng còn là phương tiện, động lực quan trọng thúc đẩy nhiệt tình, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ; là trường học giáo dục chính trị, hoàn thiện bản lĩnh và nâng cao sức mạnh của toàn Lực lượng; là biện pháp, nghệ thuật lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị.
Thông qua hoạt động công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng nhằm cổ vũ, động viên các tổ chức, cá nhân trong toàn Lực lượng tích cực, tự giác thi đua, đạt thành tích cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, từ đó nhân điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.
Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng, trong những năm qua, Đảng ủy, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về công tác thi đua khen thưởng và tổ chức phong trào Thi đua quyết thắng; lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, ban hành các văn bản quy chế, quy định, kế hoạch, hướng dẫn; thành lập các cụm thi đua nhằm triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và triển khai phong trào Thi đua quyết thắng, cũng như bảo đảm tính khách quan, dân chủ, công bằng trong bình xét khen thưởng. Ở tất cả các cấp, hội đồng Thi đua - khen thưởng thường xuyên được kiện toàn, thực hiện tốt chức năng tư vấn cho cấp ủy, chỉ huy về thi đua, khen thưởng; cơ quan chính trị làm tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD, làm tốt công tác duy trì thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ môi trường biển, đấu tranh trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy, cướp biển, cướp có vũ trang,.. giữ vững môi trường hòa bình trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.
Phong trào Thi đua quyết thắng thời gian qua được triển khai toàn diện, rộng khắp trên các mặt hoạt động, công tác trong toàn Lực lượng, gắn chặt với Phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ QUTW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 788-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về phát động Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; gắn thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, các phong trào, cuộc vận động của các ngành, các tổ chức quần chúng và thực hiện có hiệu quả “Một tập trung, ba khâu đột phá” trong thi đua theo nghị quyết của Đảng ủy Cảnh sát biển... Qua đó, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, tinh thần hăng say trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm vi phạm, giành những đỉnh cao mới trên các mặt hoạt động, công tác.
Thông qua phong trào thi đua đã có nhiều cách làm hay, mô hình mới sáng tạo; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình; đồng thời thường xuyên chủ động phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa. Công tác khen thưởng được gắn kết chặt chẽ với thi đua; kịp thời đề nghị cấp trên khen thưởng đột xuất những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, công bằng, chính xác. Tiếp tục thực hiện chủ trương khen thưởng hướng về cơ sở, đơn vị sẵn sàng chiến đấu, biểu dương, khen thưởng kịp thời những nhân tố mới.
Toàn Lực lượng đã hướng mạnh các hoạt động thi đua vào việc quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, chỉ thị, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và Nghị quyết của Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam; tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng Đảng bộ TSVM, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trước hết, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên có ý chí, niềm tin, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cảnh giác, chủ động phòng ngừa “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân.
Do vậy, trong thời gian qua, tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Lực lượng luôn ổn định, tuyệt đại đa số có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao trước nhiệm vụ được giao, yên tâm gắn bó, yêu mến xây dựng đơn vị, tham gia ứng phó kịp thời các sự cố thiên tai bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển, chống cướp biển, cướp có vũ trang, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Không sa ngã trước mọi cám dỗ, không can thiệp và không để ai can thiệp vào hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, giữ vững phẩm chất của người quân nhân cách mạng. Trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển luôn kiên định, vững vàng, kiên quyết, kiên trì, không khiêu khích, không mắc mưu khiêu khích, kiềm chế, thực hiện nghiêm đối sách, đấu tranh bằng biện pháp pháp luật và hòa bình, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.
Trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn Lực lượng đã bám sát nhiệm vụ chính trị; bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung chỉ tiêu của phong trào Thi đua quyết thắng, trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành, từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình với cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả như: Phong trào “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, an toàn tuyệt đối”, “Khoang máy thanh niên”, Phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, Phong trào “Thanh niên Cảnh sát biển xung kích làm chủ biển, đảo của Tổ quốc” ; “Phụ nữ Cảnh sát biển giỏi việc nước, đảm việc nhà”, v.v; đã tạo nên hiệu ứng tích cực trong phong trào thi đua, thực sự lôi cuốn cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên hăng hái tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và đóng góp tích cực vào phong trào thi đua chung của toàn lực lượng.

Đại tá Phạm Kim Hậu - Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Cảnh sát biển trao Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 của Chính phủ cho BTL Vùng Cảnh sát biển 3 và Cờ Đơn vị huấn luyện giỏi năm 2017 của Bộ Quốc phòng cho Cụm Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam đã xây đắp lên truyền thống vẻ vang “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”. Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, cụ thể: Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân” trong thời kỳ đổi mới (năm 2015), Huân chương Chiến công hạng Nhất (2013), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất ( 2014); 21 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba; 26 lượt tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, Bằng khen; 23 lượt tập thể, 29 cá nhân được Ban Chỉ đạo 127 TW (nay là BCĐ 389 quốc gia) tặng Bằng khen và hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, các bộ, ban ngành Trung ương tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Tuy nhiên cũng cần thấy rằng, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là:
Việc lập kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của một số đơn vị còn sao chép của trên, chưa sát với nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị, thiếu tính sáng tạo: nội dung, biện pháp, hình thức tổ chức chưa phong phú; tập trung dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu cơ bản đã được thực hiện tốt nhưng còn chậm và kết quả chưa vững chắc; nền nếp chế độ hoạt động của các Tổ thi đua ở một số đơn vị cơ sở chưa thường xuyên, nhất là chế độ báo cáo, kiểm tra, nhận xét thi đua theo quy định.
Trong những năm tới tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; tranh chấp chủ quyền trên biển Đông còn diễn ra gay gắt và khó lường. Nhiệm vụ đặt ra đối với Lực lượng Cảnh sát biển là hết sức nặng nề. Để hoàn thành tốt được nhiệm vụ đòi hỏi toàn Lực lượng phải phấn đấu vươn lên trên nhiều mặt, trong đó triển khai và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng là một nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Để làm tốt việc này trong thời gian tới, yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và người chỉ huy các cấp cần tập trung làm tốt một số nội dụng, biện pháp sau:
Một là, trước mắt, toàn Lực lượng cần triển khai và thực hiện tốt các hoạt động thi đua, khen thưởng hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (28/8/1998-28/8/2018), tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức trách nhiệm, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ để phong trào thi đua phải thực sự là phong trào hành động tự giác, hành động cách mạng của mọi cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng Cảnh sát biển; tập trung xây dựng đơn vị VMTD, tổ chức Đảng TSVM, tổ chức quần chúng VMXS, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm, lòng yêu biển, đảo, phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ, không ngại khó khăn gian khổ, tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” trong mọi lĩnh vực, tập trung nâng cao chất lượng công tác trinh sát, pháp luật, phòng chống tội phạm ma túy, cứu hộ, cứu nạn, SSCĐ hi sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Hai là, đổi mới nội dung, biện pháp, hình thức thi đua theo hướng hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu, tránh phô trương, hình thức, sát thực, phù hợp với từng loại hình đơn vị, gắn công tác thi đua với khen thưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của từng cơ quan, đơn vị và toàn lực lượng; nâng cao khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trên biển vững chắc, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các tổ chức, các lực lượng trong triển khai phong trào Thi đua quyết thắng với các cuộc vận động của các cấp các ngành, nhất là cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện tốt Phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” mà toàn Lực lượng đã phát động.
Ba là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy phát huy vai trò trách nhiệm của hội đồng (tổ) thi đua, khen thưởng, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chính trị các cấp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng. Trong đó, tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức phong trào Thi đua quyết thắng theo hướng thực chất, vững chắc; lồng ghép nội dung, tiêu chí các cuộc vận động, phong trào thi đua của các bộ, ban, ngành Trung ương với nội dung, chỉ tiêu phong trào Thi đua quyết thắng ở từng cơ quan, đơn vị, làm cho phong trào Thi đua quyết thắng thực sự là động lực thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Bốn là, tiếp tục thực hiện các khâu đột phá trong thi đua tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí. Làm tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động và kết quả của phong trào Thi đua quyết thắng trong Lực lượng Cảnh sát biển và trong từng cơ quan, đơn vị. Phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng và biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, nhân tố mới, mô hình mới tạo nòng cốt thúc đẩy phong trào thi đua của toàn Lực lượng phát triển mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực công tác. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm, chú trọng việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đưa phong trào thi đua phát triển đồng đều, vững chắc.
Năm là, kết hợp chặt chẽ phong trào Thi đua quyết thắng với công tác khen thưởng. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu của cơ quan chính trị; duy trì nền nếp hoạt động của hội đồng (tổ) thi đua, khen thưởng các cấp. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, vai trò của các tổ chức quần chúng, tạo thành sức mạnh tổng hợp đưa công tác thi đua, khen thưởng phát triển toàn diện, có chiều sâu, lập nhiều thành tích mới.
Hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Lực lượng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, trong đó phải hết sức coi trọng việc phát động, tổ chức các phong trào Thi đua quyết thắng chào mừng Ngày thành lập Lực lượng trong từng cơ quan, đơn vị. Đây là việc làm rất ý nghĩa, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, CNVQP nhằm ghi dấu ấn một chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của Lực lượng. Tin tưởng rằng mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng sẽ tích cực đóng góp nhiều hơn nữa công sức và trí tuệ để góp phần xây dựng đơn vị, xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó./.

Trung tướng, PGS, TS. Hoàng Văn Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan