Đảng bộ Cảnh sát biển: Lãnh đạo Lực lượng Cảnh sát biển qua 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành

13/08/2018 10:04:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

20 năm qua, công tác lãnh đạo của Đảng bộ Cảnh sát biển luôn là nhân tố quyết định sự phát triển, trưởng thành của Lực lượng, gắn liền với mỗi chiến công, thành tích và Danh hiệu Anh hùng mà Lực lượng vinh dự được đón nhận. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đã tiếp nối nhau xây đắp lên truyền thống “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”. 

20 năm trước, ngày 28/8/1998, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam chính thức được thành lập theo Quyết định số 1069/1998/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Những cán bộ, chiến sĩ đầu tiên của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tuyên thệ trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 01/9/1998.

Từ một Cơ quan Cục trực thuộc Quân chủng Hải quân với 02 Vùng Cảnh sát biển, quân số còn hạn chế; trang bị chỉ vẻn vẹn 7 chiếc tàu cũ cải hoán, trải qua các giai đoạn phát triển, sau bốn lần thay đổi về cơ chế tổ chức và chỉ huy, đến nay Cục Cảnh sát biển đã thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; các vùng Cảnh sát biển được nâng cấp thành Bộ Tư lệnh Vùng; các phòng được nâng cấp thành Bộ Tham mưu và các Cục; các Cụm, các Hải đội thành Đoàn và Hải đoàn. Toàn Lực lượng đã có những bước phát triển toàn diện, đúng hướng và đang tiếp tục bước đi vững chắc về mọi mặt. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, được đào tạo cơ bản, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Lực lượng được trang bị trên 120 tàu, xuồng các loại; máy bay tuần thám biển Casa-212-400 với thiết bị tuần thám, thông tin chỉ huy, công cụ hỗ trợ hiện đại. Sự phát triển vượt bậc cả về lượng và chất không chỉ đảm bảo cho Cảnh sát biển đủ khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, an toàn vùng biển, đảo của Tổ quốc mà còn đủ sức đáp ứng yêu cầu tuần tra, kiểm soát, quản lý vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa 200 hải lý của đất nước và hợp tác tìm kiếm cứu nạn ở những vùng biển xa trên 200 hải lý một cách kịp thời, hiệu quả.
Suốt 20 năm qua, Lực lượng Cảnh sát biển luôn được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư, xây dựng. Cùng với sự dìu dắt, giúp đỡ của Quân chủng Hải quân (trong giai đoạn đầu thành lập), sự phối hợp của các lực lượng, sự ủng hộ, tin yêu của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, Cảnh sát biển Việt Nam vừa xây dựng, phát triển vừa thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị theo thẩm quyền được pháp luật quy định. Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, dù ở đâu, trong bất kỳ giai đoạn, hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân; phát huy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, từng bước khẳng định vị thế là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, chủ trì trong thực thi pháp luật trên biển và đã lập lên những chiến công, thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước, nhân dân, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao.
Trên chặng đường xây dựng và trưởng thành của Lực lượng, với vai trò của một tổ chức lãnh đạo, Đảng bộ Cảnh sát biển đã không ngừng tự củng cố, tự hoàn thiện và phát triển để lãnh đạo Lực lượng hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao phó. Mỗi bước trưởng thành, mỗi thành tích, chiến công của Lực lượng Cảnh sát biển đều gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tổ chức đảng của Đảng bộ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, các thế hệ cán bộ, đảng viên, công nhân viên quốc phòng trong Lực lượng nối tiếp nhau xây đắp lên truyền thống “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”, nỗ lực phấn đấu xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam ngày một trưởng thành lớn mạnh.

Lực lượng Cảnh sát biển đón nhận Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” trong dịp kỷ niệm 17 năm ngày thành lập, 28/8/2015.

Khái quát một số kết quả nổi bật của Đảng bộ Cảnh sát biển trong 20 năm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ và Lực lượng (1998 - 2018), đó là:
1. Đã lãnh đạo xây dựng Cảnh sát biển luôn là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân; hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng biện pháp dân sự và pháp luật.
Ra đời trong bối cảnh tình hình biển đảo có nhiều diễn biến phức tạp; trong điều kiện khó khăn về mọi mặt, nhất là cơ sở vật chất, trang bị và con người, song Đảng bộ Cảnh sát biển luôn quán triệt đầy đủ, kịp thời, sâu sắc các nghị quyết của Đảng, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên và tình hình nhiệm vụ trong từng thời kỳ để đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát với từng nhiệm vụ, từng mặt công tác, từng thời gian cụ thể. Đảng bộ luôn quan tâm xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển vững mạnh về chính trị, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; không dao động trước mọi khó khăn thử thách, luôn là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Toàn Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đã tin tưởng giao phó.
Trước sự vận động, phát triển phức tạp của tình hình biển đảo trong thời kỳ mới, Đảng bộ Cảnh sát biển đã tập trung lãnh đạo Lực lượng không ngừng xây dựng, củng cố về mọi mặt: tổ chức biên chế, con người, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan nắm chắc tình hình biển đảo, tổng hợp, phân tích, dự báo các tình huống có thể xảy ra để tham mưu kịp thời cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống trên biển, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đến nay, Đảng bộ đã lãnh đạo Lực lượng tổ chức được hàng nghìn lượt tàu, thuyền làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho các hoạt động kinh tế của ta trên biển; tuyên truyền pháp luật, yêu cầu hơn 26.800 lượt tàu nước ngoài vi phạm ra khỏi vùng biển Việt Nam; kiên quyết ngăn chặn và phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan xử lý tốt các tình huống xảy ra để bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển.
Đặc biệt, năm 2014, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Lực lượng Cảnh sát biển đã phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng Hải quân, Biên phòng, Kiểm ngư để đấu tranh chống Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Suốt 75 ngày đêm trên biển, với tinh thần kiên quyết, dũng cảm, bình tĩnh, khôn khéo, Cảnh sát biển và các lực lượng của ta đã mưu trí, sáng tạo, kiên quyết và kiên trì đấu tranh bằng biện pháp pháp luật, dân sự; tuyên truyền, yêu cầu giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc rút khỏi vùng biển Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đồng thời giữ được môi trường hòa bình ổn định để phát triển kinh tế đất nước. Với chiến công xuất sắc này, đã có 28 tập thể và 65 cá nhân được khen thưởng các cấp, trong đó có 5 tập thể và 2 cá nhân được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng Nhất, Nhì, Ba; 9 tập thể và 14 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; 259 cán bộ, chiến sĩ được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng thưởng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo.

2. Lãnh đạo Lực lượng Cảnh sát biển luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”, hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt, chuyên trách trong duy trì thực thi pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển đảo của Tổ quốc.
Ngay từ ngày đầu thành lập Lực lượng, Đảng bộ Cảnh sát biển đã xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ là quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn và duy trì thực thi pháp luật trên biển. Chính vì thế, Đảng bộ đã kịp thời triển khai nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, phù hợp, trong đó tập trung vào lãnh đạo xây dựng Lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; lãnh đạo Lực lượng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”; chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ; đồng thời chủ động tham mưu cho cấp trên và các cơ quan chức năng hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và bảo đảm cơ sở vật chất, trang bị, vũ khí, phương tiện kỹ thuật, chính sách cho toàn lực lượng đủ sức, yên tâm, tin tưởng để thực hiện tốt nhiệm vụ.
Hoạt động của Cảnh sát biển thường xuyên và trực tiếp phải đối mặt với những diễn biến phức tạp trên mặt trận đấu tranh chống xâm phạm chủ quyền, tội phạm vi phạm, cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền, buôn lậu, gian lận thương mại, trước những đối tượng liều lĩnh, khôn ngoan, xảo quyệt, trong điều kiện môi trường sóng gió nguy hiểm, thời tiết khắc nghiệt. Song, Lực lượng Cảnh sát biển tự hào là đến nay vẫn luôn vững vàng trên con đường đấu tranh của mình. Mặc dù tội phạm, vi phạm pháp luật tìm mọi cách tác động, lôi kéo, mua chuộc, song đội ngũ cán bộ, chiến sĩ thực thi pháp luật Cảnh sát biển luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, với sự mưu trí, gan dạ, thậm chí chấp nhận cả hi sinh mất mát về bản thân, đã vật lộn với sóng gió, không quản ngày đêm, tổ chức trinh sát, phát hiện và xử lý hàng chục nghìn phương tiện vi phạm trên biển với số tiền xử phạt vi phạm hành chính lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đã điều tra bắt và xử lý hàng trăm vụ buôn lậu, gian lận thương mại, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và phát mại tài sản lên đến hàng nghìn tỉ đồng nộp ngân sách Nhà nước. Đã phối hợp các lực lượng điều tra khám phá trên 1.200 chuyên án, vụ án về ma túy, trong đó tiến hành khởi tố hàng trăm vụ, bắt giữ trên 2.100 đối tượng, thu giữ hàng trăm bánh heroin, hàng chục kg ma túy đá, hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác. Qua đó, góp phần quan trọng cùng các lực lượng chức năng liên quan giữ nghiêm kỷ cương, pháp luật, duy trì an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

Lực lượng chức năng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra, niêm phong hàng hóa trên tàu vi phạm.

3. Lãnh đạo xây dựng Lực lượng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và có tính chuyên nghiệp cao”, chủ động, sáng tạo, làm chủ vũ khí, trang bị, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính đủ khả năng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Trong giai đoạn đầu thành lập, cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị vũ khí, phương tiện, tàu thuyền của Lực lượng còn thiếu thốn, lạc hậu, Đảng bộ đã lãnh đạo các đơn vị nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, phát huy sáng tạo, chủ động tích cực phấn đấu vươn lên, ra sức thực hành tiết kiệm, quản lý và khai thác sử dụng có hiệu quả vũ khí, phương tiện kỹ thuật tàu thuyền. Đặc biệt, quá trình lãnh đạo, Đảng bộ đã động viên được tinh thần trách nhiệm, bồi đắp được lòng tự hào và tình cảm yêu mến, gắn bó với đơn vị của cán bộ chiến sĩ, từ đó ra sức thi đua, tạo thành phong trào cách mạng thiết thực, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, “biến không thành có, biến thiếu thành đủ”, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện, rèn luyện và chất lượng hoạt động, công tác, bảo đảm đủ sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Những năm gần đây, được sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Lực lượng Cảnh sát biển được trang bị thêm nhiều tàu xuồng lớn, hiện đại. Đảng bộ đã lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm kỹ thuật, tích cực đầu tư nâng cao trình độ khoa học - công nghệ kỹ thuật trong toàn lực lượng; đưa công tác quản lý, khai thác sử dụng, giữ gìn trang bị, vũ khí, phương tiện, cơ sở vật chất kỹ thuật vào nền nếp; bảo đảm tính đồng bộ, chặt chẽ, ngày càng hiện đại, phục vụ kịp thời cho mọi yêu cầu nhiệm vụ trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và làm nhiệm vụ quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quy, hiện đại theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.
Cùng với lãnh đạo công tác kỹ thuật, Đảng bộ cũng luôn chú trọng đến công tác đảm bảo hậu cần, tổ chức tốt đời sống cho bộ đội. Toàn Lực lượng luôn quán triệt sâu sắc quan điểm tự lực, tự cường, nêu cao tính chủ động, tích cực trong công tác bảo đảm hậu cần; ra sức khắc phục khó khăn thiếu thốn, vất vả, triệt để thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thường xuyên duy trì thực hiện có chất lượng phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, tích cực phấn đấu tự túc một phần lương thực, thực phẩm, bảo đảm định mức và dần cải thiện đời sống sinh hoạt của bộ đội. Hầu hết các đơn vị trong toàn lực lượng, từ cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đến các đơn vị cơ sở đã xây dựng được vườn rau sạch công nghệ cao, đảm bảo sức khỏe cả về tinh thần và thể chất cho cán bộ chiến sĩ.
Căn cứ vào tình hình thực tiễn của đất nước, của quân đội và của Lực lượng trong từng thời kỳ cách mạng, Đảng bộ Cảnh sát biển đã đề ra được những nội dung chủ trương lãnh đạo xây dựng Lực lượng theo những bước đi phù hợp. Chủ động tận dụng các điều kiện, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan để tăng cường đầu tư trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại; xây dựng các cơ sở bảo đảm hậu cần kỹ thuật đồng bộ, doanh trại khang trang, chính qui, xanh, sạch đẹp.

Quang cảnh buổi chào cờ đầu quý của Cơ quan BTL Cảnh sát biển.

4. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; luôn nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức quần chúng trong xây dựng đơn vị và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Với đặc thù của một Lực lượng nòng cốt trong quản lý bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên biển, để bảo đảm thường xuyên có sự lãnh đạo chặt chẽ, thống nhất từ trên xuống dưới, Đảng bộ Cảnh sát biển luôn chú trọng làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh. Đã mạnh dạn, sáng tạo xây dựng nhiều loại hình tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện hoạt động của đơn vị, nhất là các đơn vị tàu, lực lượng công tác nhỏ lẻ... bảo đảm thực hiện tốt phương châm tư tưởng chỉ đạo «có tổ chức đơn vị là có tổ chức lãnh đạo»; Luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới bảo đảm số lượng, chất lượng và duy trì nghiêm nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nêu cao vai trò gương mẫu, làm nòng cốt trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; bảo đảm cho Cảnh sát biển luôn là lực lượng trung thành, vững mạnh và an toàn tuyệt đối về chính trị.
Đồng thời, Đảng bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo đối với công tác quần chúng. Xây dựng các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ vững mạnh, phát huy vai trò tích cực, xung kích, sáng tạo của các tổ chức quần chúng, bảo đảm hoạt động theo đúng chức năng, có chất lượng, hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ và xây dựng cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng ngày càng tiến bộ vững chắc.
5. Lãnh đạo Lực lượng thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, phát huy sức mạnh đoàn kết quân dân, phát huy truyền thống Anh hùng và bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”.
Bên cạnh việc thường xuyên coi trọng lãnh đạo, củng cố, giữ vững sự đoàn kết thống nhất nội bộ, Đảng bộ luôn quán triệt đầy đủ quan điểm “Quân đội ta là quân đội của dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà sẵn sàng chiến đấu hy sinh”, vì vậy đã lãnh đạo toàn lực lượng luôn chú trọng làm tốt công tác dân vận, dựa vào dân, gắn bó máu thịt, đoàn kết chặt chẽ với nhân dân và cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể ở các địa phương, tạo điều kiện giúp đỡ, bảo vệ dân và cùng nhân dân xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển, phát huy sức mạnh của tình đoàn kết quân dân để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ.
Trong điều kiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ còn nhiều khó khăn, song các đơn vị Cảnh sát biển đã quán triệt phương châm “coi ngư dân như người thân của mình”, từ đó luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, thường xuyên chia ngọt sẻ bùi, tích cực giúp đỡ nhân dân, nhất là ngư dân trên các vùng biển đảo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, các cháu học sinh nghèo học giỏi... Hiện nay, Đảng bộ Cảnh sát biển đang lãnh đạo triển khai có hiệu quả mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, thông qua mô hình nhằm tạo điểm tựa vững chắc giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, làm giàu cho gia đình, quê hương, đất nước và xây dựng thế trận lòng dân, an ninh nhân dân trên biển.
Đặc biệt, với tinh thần chủ động, tích cực, không quản ngại hiểm nguy, sẵn sàng vượt qua sóng to, bão lớn, những con tàu Cảnh sát biển đã thực hiện thành công hàng trăm vụ cứu dân, cứu tàu nơi biển xa, xác định rõ việc tham gia cứu hộ, cứu nạn là “mệnh lệnh từ trái tim”, là nhiệm vụ chiến đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển trong thời bình. Đến nay, Lực lượng Cảnh sát biển đã thực hiện trên 150 vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và cứu kéo hàng trăm phương tiện với hơn 409 ngư dân gặp nạn, tìm vớt được 06 thi thể, trong đó có 4 phương tiện và 34 thủy thủ tàu nước ngoài, lai dắt 196 tàu cá của ngư dân vào khu vực neo đậu an toàn. Trong những ngày giáp tết cổ truyền năm 2016, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đã không quản hiểm nguy, vượt qua bão tố, kịp thời vận chuyển 660 cán bộ và nhân dân huyện đảo Lý Sơn bị mắc kẹt ở đất liền được trở về nhà sum vầy cùng gia đình vui xuân, đón tết. Trong 2 năm 2016, 2017, Lực lượng Cảnh sát biển đã huy động 5 lượt tàu thuyền đón 943 ngư dân Việt Nam do Indonesia trao trả về đất liền an toàn, bàn giao cho các lực lượng chức năng. Việc làm đó đã khắc đậm hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam trong lòng dân, làm cho tình cảm “quân dân - cá nước” ngày càng bền chặt và hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển không ngừng toả sáng trong lòng dân.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển triển khai phương án cứu kéo tàu cá của ngư dân bị nạn trên biển.

6. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo đúng quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng; phát huy hiệu quả hoạt động công tác phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.
Quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội về đối ngoại quốc phòng và mở rộng hợp tác quốc tế cũng như tình hình nhiệm vụ của Lực lượng, Đảng bộ Cảnh sát biển đã lãnh đạo Lực lượng tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại, nhất là với lực lượng thực thi pháp luật của các nước trong khu vực. Đến nay, Cảnh sát biển Việt Nam đã có quan hệ song phương, đa phương với lực lượng thực thi pháp luật của nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới như: Campuchia, Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ... Cảnh sát biển Việt Nam là đại diện cho chính phủ Việt Nam tham gia Hiệp định liên chính phủ về chia sẻ thông tin chống cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại châu Á; là thành viên của Hội nghị Những người đứng đầu lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước châu Á; đại diện cho Việt Nam tham gia Sáng kiến Thực thi pháp luật trên biển vịnh Thái Lan...; hiện nay, Cảnh sát biển đã có một Trung tâm Trao đổi thông tin liên lạc, duy trì thường xuyên hoạt động chia sẻ thông tin về tình hình an ninh hàng hải, cướp biển, cướp có vũ trang, tìm kiếm cứu nạn với lực lượng thực thi pháp luật của 20 quốc gia và duy trì đường dây nóng với 7 quốc gia trong khu vực...
Trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, với ý chí kiên cường, quyết không lùi bước và sự linh hoạt, sáng tạo, Cảnh sát biểnViệt Nam đã phối hợp với Trung tâm Chia sẻ thông tin ReCaap, Trung tâm chống cướp biển Cục Hàng hải quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia truy bắt thành công nhóm 11 tên cướp biển có vũ trang người nước ngoài trên tàu Zafirah và phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật Malaysia, bắt gọn 8 tên cướp biển người nước ngoài, giải cứu thành công 22 thủy thủ trên tàu Hamorny quốc tịch Malaysia, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, mang lại sự cảm phục của các nước trong khu vực. Qua đó, góp phần tạo nên hình ảnh của một quốc gia có trách nhiệm trong đối phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống, giữ gìn an ninh, an toàn hàng hải và phát huy sức mạnh quốc tế trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Lực lượng Cảnh sát biển tổ chức diễn tập chống cướp biển, cướp có vũ trang, buôn bán vận chuyển ma túy, buôn lậu gian lận thương mại và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Lực lượng cũng thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn, tổ chức diễn tập chung chống cướp biển, cướp có vũ trang, buôn bán vận chuyển ma túy, buôn lậu gian lận thương mại và tìm kiếm cứu nạn với Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ. Duy trì hoạt động tuần tra song phương, giám sát nghề cá giữa Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực vịnh Bắc bộ hàng năm. Các hoạt động này đã góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thân thiện giữa các lực lượng thực thi pháp luật trong khu vực và thế giới, từ đó chia sẻ kinh nghiệm, tranh thủ sự ủng hộ để xây dựng, phát triển Lực lượng ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Với những thành tích nổi bật của 20 năm xây dựng và trưởng thành, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam xứng đáng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: 9 Huân chương Chiến công các hạng Nhất, Nhì, Ba; 7 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng Nhất, Nhì, Ba; danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Những năm tới, Lực lượng Cảnh sát biển có những thuận lợi cơ bản nhưng cũng phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức mới với nhiệm vụ ngày một đa dạng, nặng nề hơn. Các vấn đề an ninh phi truyền thống cũng như cuộc cách mạng khoa học- công nghệ, quân sự- quốc phòng sẽ làm nảy sinh nhiều vấn đề mới, tác động mạnh mẽ cả tích cực lẫn tiêu cực đến chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Cảnh sát biển, đòi hỏi Lực lượng phải có biện pháp ứng phó thích hợp. Đảng bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng liên quan và sự giúp đỡ hiệu quả của các bộ, ngành, trung ương và địa phương trong cả nước. Đây chính là những nhân tố quan trọng bảo đảm cho Lực lượng Cảnh sát biển có đủ khả năng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới./.

Trung tướng, PGS, TS. HOÀNG VĂN ĐỒNG
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan