Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

01/10/2019 01:35:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

21 năm trước, ngày 01/9/1998, dưới Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước Anh linh của Người, 34 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đầu tiên đã long trọng báo cáo với Bác về sự ra đời của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Qua 21 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Lực lượng Cảnh sát biển luôn quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đầu tiên báo cáo sự ra đời của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TL)

Triển khai thi hành Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 1998 và Nghị định số 53/1998/NĐ-CP ngày 21/7/1998 của Chính phủ quy định về Tổ chức và hoạt động của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, ngày 28/8/1998, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 1069/QĐ-BQP về việc thành lập Cục Cảnh sát biển (nay là Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển). Ngay sau khi thành lập, dù gặp nhiều khó khăn, thử thách, xong thấm nhuần lời căn dặn trong bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy cơ quan Cục Cảnh sát biển (nay là Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng từng bước phát triển, “đoàn kết nhất trí”, “thật sự trong sạch”, đủ sức lãnh đạo Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu thành lập.

Điều đó được minh chứng cụ thể, khi mới được thành lập, Cục Cảnh sát biển chỉ là một đầu mối cơ quan trực thuộc Quân chủng Hải quân, không trực tiếp chỉ huy, quản lý, điều hành các đơn vị Cảnh sát biển. Đảng bộ cơ quan Cục Cảnh sát biển là tổ chức đảng cơ sở hai cấp, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Quân chủng Hải quân, với số lượng đảng viên chưa đến 30 đồng chí. Trình độ, số lượng cán bộ vừa yếu, vừa thiếu và phần lớn chưa có kinh nghiệm trong chỉ huy, quản lý, điều hành lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Số lượng cán bộ trẻ, cán bộ được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, tin học rất ít. Trang bị cho các đơn vị Cảnh sát biển rất hạn chế, chỉ có một số ít tàu loại K206 được cải hoán; không có các trang thiết bị, phương tiện tiên tiến, hiện đại. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế với lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trong khu vực và thế giới chưa được triển khai.

Đến nay, sau 21 năm, nhờ làm tốt công tác xây dựng đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ; chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng cán bộ trẻ và đẩy mạnh hợp tác quốc tế vì hòa bình, ổn định trên biển theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã không ngừng phát triển, trưởng thành về mọi mặt. Tổ chức biên chế được xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, có tính chuyên nghiệp cao. Nguyên tắc, nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng được thực hiện nghiêm túc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; dân chủ được mở rộng, trí tuệ tập thể được phát huy, tạo được đoàn kết, nhất trí trong nội bộ. Giá trị cốt lõi “Trách nhiệm - Kỷ cương - Nhân chính” được đề cao. Toàn Lực lượng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện hiệu quả phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Đây là điều kiện, là nhân tố rất quan trọng để toàn Lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn có tổ chức đảng và một số cán bộ, đảng viên chưa thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc “mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” nên chưa nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ, có biểu hiện vi phạm đạo đức, lối sống; chưa thực hiện tốt về trách nhiệm nêu gương, nói không đi đôi với làm, có biểu hiện cơ hội, thực dụng, muốn tìm chỗ làm tốt, nhàn hạ; thậm chí cá biệt có cán bộ, đảng viên có hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội phải xử lý. Những tồn tại, hạn chế này do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính vẫn là do cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn hạn chế, chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn khi cán bộ, đảng viên có biểu hiện vi phạm kỷ luật, pháp luật…

Trong những năm tới, tình hình trên biển tiếp tục diễn biến phức tạp, nhạy cảm, khó lường. Lợi dụng tình hình trên biển cũng như các tồn tại xã hội khác và một số hạn chế của Lực lượng Cảnh sát biển, các thế lực thù địch sẽ đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội, tuyên truyền hạ thấp uy của Lực lượng Cảnh sát biển gắn với thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam nói chung, sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển nói riêng. Vì vậy, để tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cơ quan, đơn vị trong Lực lượng cần phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động, quyết liệt khắc phục hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra, đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển trong việc thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là nội dung có vị trí, ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng ở các cơ quan, đơn vị hiểu rõ được giá trị to lớn của bản Di chúc thiêng liêng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của quân đội và công tác xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, có tính chuyên nghiệp cao, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Do đó, cấp ủy, người chỉ huy cơ quan, đơn vị phải thường xuyên quan tâm, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng để nhận thức sâu hơn về tâm nguyện, cũng như các yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng, phẩm chất, đạo đức người cán bộ, đảng viên được thể hiện trong Di chúc của Người. Đồng thời, trong điều kiện hiện nay, phải quán triệt và nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển bằng biện pháp pháp luật, dân sự; chủ động, tích cực trong nghiên cứu, huấn luyện, làm chủ và khai thác hiệu quả vũ khí trang bị có trong biên chế; tích cực, triển khai hiệu quả các biện pháp, hình thức nắm, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh trên biển, không để bị động, bất ngờ; đẩy mạnh hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc từ xa, từ sớm, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển, nhất là các vùng biển trọng điểm, chiến lược.

Hai là, xây dựng Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, đủ sức lãnh đạo Lực lượng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong mọi tình huống.

Lúc sinh thời, cũng như trong bản Di chúc thiêng liêng của Người, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, trong Di chúc, Người “trước hết nói về Đảng”, để căn dặn những vấn đề cốt yếu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta luôn là một Đảng Mác-xít chân chính, “là đạo đức, là văn minh”, đại biểu cho trí tuệ, lương tâm và phẩm giá của dân tộc Việt Nam. Thấm nhuần lời căn dặn của Người, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Lực lượng cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Quy định số 104-QĐ/QUTW ngày 16/02/2017 của Quân ủy Trung ương về một số vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Kết luận số 111-KL/QUTW ngày 12/02/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ thị 747-CT/QUTW ngày 23/7/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển về công tác xây dựng Đảng. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ phải quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy thật tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương, Chỉ thị 202 của Tư lệnh Cảnh sát biển; chủ động phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm các biểu hiện, hành vi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; “thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình” trên tinh thần “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”, thẳng thắn, chân thành nhưng tuyệt đối không được lợi dụng phê bình để phê phán, vu khống, hạ thấp uy tín của cán bộ, đảng viên, đồng chí; quyết tâm xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ luôn “đoàn kết nhất trí”, thật sự trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ba là, tập trung lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ “thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; muôn việc thành công hay thất bại đều là do cán bộ tốt hay kém”. Trong bản Di chúc thiêng liêng của mình, Người căn dặn: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Đối với Lực lượng Cảnh sát biển, những lời di huấn nêu trên của Người có ý nghĩa đặc biệt. Vì hiện nay, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển thường xuyên phải đối mặt với các hành vi vi phạm về chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; tội phạm và các hành vi phạm pháp luật khác trên biển; thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết khí hậu phức tạp, hoạt động dài ngày, ở các vùng biển nhạy cảm. Do đó, cấp ủy, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thật hiệu quả việc quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ, chiến sĩ luôn có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, giản dị, tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; có kiến thức, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn tốt; có tinh thần mưu trí, dũng cảm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ; kiên quyết, kiên trì, chấp hành đúng nguyên tắc, đối sách, pháp luật, mệnh lệnh trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, phải làm thật tốt công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ theo đúng năng lực, thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng những cán bộ có biểu hiện cơ hội, cục bộ, bè phái, vi phạm kỷ luật, pháp luật; làm tốt công tác rà soát, quy hoạch cán bộ chỉ huy - quản lý các cấp gắn với công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ “thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”.

Bốn là, triển khai thật tốt, thực chất vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW về một số vấn đề cần làm ngay để tăng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; các quy định, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ủy Cảnh sát biển về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong quân đội và trong Lực lượng Cảnh sát biển. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị phải tích cực, tự giác phấn đấu, rèn luyện theo các tiêu chí, nội dung, mục tiêu đã xác định. Luôn chủ động và thực hiện thật tốt vai trò nêu gương trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, chức trách, nhiệm vụ được giao; thường xuyên bám, nắm đơn vị, sâu sát cơ sở; duy trì nền nếp xây dựng chính quy; chấp hành kỷ luật, pháp luật; gần gũi với quần chúng, cấp dưới; công tâm xử lý các công việc, giải quyết hài hòa các mối quan hệ; nói đi đôi với làm; nhận thức gắn với hành động thực tiễn; đề cao lòng tự trọng, tự tôn dân tộc; đặt lợi ích của tập thể lên trước lợi ích cá nhân; đi đầu, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền; đấu tranh chống tội phạm, vi phạm; cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Năm là, đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, vì hòa bình, ổn định trên biển.

Theo đó, Cảnh sát biển Việt Nam cần tập trung thực hiện tốt vai trò là thành viên chủ động, tích cực trong khuôn khổ hợp tác đa phương về thực thi pháp luật của khu vực và quốc tế mà Cảnh sát biển Việt Nam tham gia. Duy trì thường xuyên, đạt hiệu quả cao việc hợp tác với lực lượng Cảnh sát biển các nước ASEAN, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ… theo đúng nguyên tắc, chủ trương đối ngoại quốc phòng của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức tuần tra chung với lực lượng thực thi pháp luật các nước có vùng biển giáp ranh với vùng biển Việt Nam nhằm thắt chặt quan hệ song phương và để tăng thêm hiểu biết, tin cậy lẫn nhau. Tăng cường các hoạt động thăm xã giao và hợp tác trong huấn luyện, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm thực thi pháp luật, cứu hộ, cứu nạn trên biển. Thông qua các hoạt động đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả duy trì thực thi pháp luật; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; xây dựng lòng tin, vì hòa bình, ổn định trên biển.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng để xây dựng Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam thật sự trong sạch, vững mạnh, luôn “đoàn kết nhất trí”, có bản lĩnh, trí tuệ; đội ngũ cán bộ, chiến sĩ “thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, mưu trí, dũng cảm là điều kiện tiên quyết, có ý nghĩa đặc biệt, bảo đảm cho Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong mọi tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Trung tướng, TS. NGUYỄN VĂN SƠN
Tư lệnh Cảnh sát biển

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan