BTL Cảnh sát biển trao quyết định thăng, phong quân hàm sĩ quan năm 2016

(Canhsatbien.vn) - Chiều 25/5, tại cơ quan Bộ Tư lệnh, BTL Cảnh sát biển đã tổ chức Lễ trao quyết định thăng, phong quân hàm sĩ quan năm 2016 cho 44 đồng chí cán bộ từ cấp trung tá trở xuống thuộc khối cơ quan Bộ Tư lệnh và Trung tâm huấn luyện Cảnh sát biển.

BTL Cảnh sát biển trao quyết định thăng, phong quân hàm sĩ quan năm 2016

(Canhsatbien.vn) - Chiều 25/5, tại cơ quan Bộ Tư lệnh, BTL Cảnh sát biển đã tổ chức Lễ trao quyết định thăng, phong quân hàm sĩ quan năm 2016 cho 44 đồng chí cán bộ từ cấp trung tá trở xuống thuộc khối cơ quan Bộ Tư lệnh và Trung tâm huấn luyện Cảnh sát biển.

Chủ trương, định hướng nghiên cứu, xây dựng Dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam

(Canhsatbien.vn) - Hơn 17 năm qua, Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã tạo nền tảng và cơ sở thuận lợi để LL CSB xây dựng, phát triển và thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trước những thay đổi của thực tiễn, Pháp lệnh đã bộc lộ nhiều bất cập cần phải sửa đổi.

Chú trọng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân hải đảo

(Canhsatbien.vn) - "Bảo đảm cho người dân sinh sống và làm việc ở vùng biển, hải đảo được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế cho nhu cầu dự phòng, cấp cứu, khám chữa bệnh và nâng cao sức khỏe", đây là mục tiêu được nêu trong Đề án “Phát triển y tế biển, hải đảo Việt Nam đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Loading the player ...

Kết quả thực hiện Pháp lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và những đòi hỏi từ thực tiễn