Lực lượng Cảnh sát biển hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2016

(Canhsatbien.vn) - Năm 2016, Lực lượng Cảnh sát biển được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá là một trong những đơn vị hoàn thành tốt, toàn diện trên các mặt công tác. Những kết quả này đã phản ánh cụ thể tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn của toàn Lực lượng.
19/12/2016 10:00:00 AM Xem tiếp...

Ngành Khoa học quân sự Cảnh sát biển: Vững tin trên con đường xây dựng và phát triển

(Canhsatbien.vn) - Hơn 2 năm nhìn lại kể từ buổi đầu vừa mới thành lập với nhiều khó khăn thách thức, đến nay ngành Khoa học quân sự của Cục Cảnh sát biển Việt Nam đã có những bước tiến vững chắc, đạt được nhiều thành tích và trở thành một đơn vị vững mạnh trong toàn Cục
30/08/2013 10:53:00 AM Xem tiếp...