Cảnh sát biển triển khai các đơn vị mới, từng bước hoàn thiện tổ chức biên chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

(Canhsatbien.vn) - Công tác tổ chức biên chế là một nội dung cốt lõi, có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Lực lượng. Chính vì vậy, công tác tổ chức biên chế luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển xác định là nội dung được ưu tiên hàng đầu. Qua 21 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, có thể nói năm 2018 - 2019 là giai đoạn tổ chức biên chế của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có những thay đổi đáng kể, công tác xây dựng tổ chức, biên chế đạt được nhiều thành công lớn.
01/10/2019 03:41:00 PM Xem tiếp...

Cảnh sát biển Việt Nam đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm trên biển

(Canhsatbien.vn) - Trong thời gian qua, Cảnh sát biển Việt Nam luôn quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách đối ngoại quốc phòng, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác đối ngoại Cảnh sát biển, đã góp phần tạo nên hình ảnh của một quốc gia có trách nhiệm trong đối phó với các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống, giữ gìn an ninh, an toàn hàng hải và phát huy sức mạnh quốc tế trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
01/10/2019 03:34:00 AM Xem tiếp...

Đổi mới đào tạo cán bộ Cảnh sát biển trước tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0

(Canhsatbien.vn) - Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ đào tạo của các nhà trường quân đội. Những năm qua, Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực cho cán bộ Cảnh sát biển. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, vấn đề đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Cảnh sát biển càng đặt ra cấp thiết.
01/10/2019 03:23:00 AM Xem tiếp...

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3: Điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

(Canhsatbien.vn) - Công tác dân vận là một trong những mặt công tác được Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, coi đây là yếu tố quan trọng góp phần vào việc củng cố mối quan hệ máu thịt quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên biển.
01/10/2019 02:48:00 AM Xem tiếp...

Hải đội 102 xây dựng cảnh quan môi trường "sáng, xanh, sạch, đẹp"

(Canhsatbien.vn) - Xây dựng cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp” ở các đơn vị trong Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nói chung, Hải đội 102/ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nói riêng có vai trò rất quan trọng trong bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường sống, môi trường văn hóa quân sự và sự hình thành phát triển nhân cách người quân nhân cách mạng, góp phần nâng cao trình độ, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
13/08/2019 11:19:00 AM Xem tiếp...

BTL Vùng Cảnh sát biển 4: Điểm sáng về xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp

(Canhsatbien.vn) - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đóng quân trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, là đơn vị quanh năm chịu ảnh hưởng khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu biển, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi;
30/05/2018 03:50:00 PM Xem tiếp...

Xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong thực thi pháp luật trên biển

(Canhsatbien.vn) - Bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc là nhiệm vụ và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng nòng cốt, chuyên trách của nhà nước trong thực thi pháp luật trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc
17/05/2018 03:22:00 PM Xem tiếp...

BTL Vùng Cảnh sát biển 3: Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

(Canhsatbien.vn) - Để làm tốt vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn biển đảo trên địa bàn đơn vị được phân công quản lý, những năm qua, Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện
17/05/2018 03:14:00 AM Xem tiếp...

Phong trào Thi đua quyết thắng - Động lực phát triển và trưởng thành của Lực lượng Cảnh sát biển

(Canhsatbien.vn) - Phong trào Thi đua quyết thắng trong Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam luôn được coi trọng, thực hiện nghiêm túc và đã đạt được những kết quả thiết thực, tạo động lực tinh thần to lớn cho toàn Lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
07/03/2018 02:51:00 PM Xem tiếp...

17 năm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn biển - đảo chống tội phạm trên biển

(Canhsatbien.vn) - Trải qua 17 năm xây dựng, trưởng thành (7/3/2001 - 7/3/2018), tập thể cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn biển, đảo và phòng chống tội phạm trên biểnl.
07/03/2018 12:57:00 PM Xem tiếp...