Cụm Trinh sát số 2 kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận cờ thi đua cấp BTL Cảnh sát biển

(Canhsatbien.vn) - Chiều 7/12, tại Đồng Nai, Cụm Trinh sát số 2 trang trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm Ngàyn thành lập Cụm Trinh sát số 2 (07/12/2007 – 07/12/2017) và đón nhận cờ thi đua cấp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.
09/12/2017 09:27:00 AM Xem tiếp...

Cụm Trinh sát số 1 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

(Canhsatbien.vn) - Chiều 7/12, tại Hải Phòng, Cụm Trinh sát số 1 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập (7/12/2007-7/12/2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Trung tướng Nguyễn Quang Đạm - Tư lệnh Cảnh sát biển đến dự và thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
08/12/2017 09:29:00 AM Xem tiếp...

Xây dựng Cảnh sát biển vững mạnh về chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

(Canhsatbien.vn) - Trong thời kỳ mới, xây dựng vững mạnh về chính trị là nhân tố quyết định sự trưởng thành, lớn mạnh của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời cũng là nguyên tắc, cơ sở để xây dựng Lực lượng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và có tính chuyên nghiệp cao”.
09/11/2017 10:27:00 AM Xem tiếp...

BTL Vùng Cảnh sát biển 1: Đơn vị dẫn đầu trong xây dựng chính qui, quản lý, rèn luyện kỷ luật

(Canhsatbien.vn) - Nâng cao chất lượng xây dựng chính qui, rèn luyện kỷ luật là yêu cầu khách quan, nhân tố quan trọng góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của quân đội ta, là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi phải thực hiện một cách liên tục, kiên quyết, kiên trì, nhất là đối với các đơn vị cơ sở hiện nay.
28/08/2017 09:16:00 AM Xem tiếp...

BTL Vùng Cảnh sát biển 3 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

(Canhsatbien.vn) - BTL Vùng Cảnh sát biển 3 có nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên vùng biển từ Cù Lao Xanh (Bình Định) đến Cửa Định An (Trà Vinh), trong đó bao gồm cả vùng biển Trường Sa, nhà giàn DK1 và thềm lục địa phía Nam. Đây là vùng biển chiến lược, trọng yếu của Tổ quốc. Nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện SSCĐ và xác định đó là nhân tố trực tiếp, quyết định chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị.
02/06/2017 10:57:00 AM Xem tiếp...

Công tác tuyển quân của Lực lượng Cảnh sát biển năm 2017: Nỗ lực vượt khó, đảm bảo chỉ tiêu

(Canhsatbien.vn) - Nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (công tác tuyển quân) là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, là khâu mang tính quyết định đến chất lượng đầu vào, một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp của Quân đội nói chung, Lực lượng Cảnh sát biển nói riêng. Thực hiện tốt công tác này là trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng.
02/06/2017 01:49:00 AM Xem tiếp...

Ngành Kỹ thuật Cảnh sát biển xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tiến lên hiện đại

(Canhsatbien.vn) - Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, “vừa hồng, vừa chuyên”, làm nòng cốt thực hiện công tác kỹ thuật là một yêu cầu cấp thiết, có tính quyết định đến sự thành công của chủ trương hiện đại hóa LL CSB, đảm bảo cho lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trước mắt và lâu dài .
01/06/2017 11:05:00 AM Xem tiếp...

Công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện chiến đấu ở BTL Vùng Cảnh sát biển 1

(Canhsatbien.vn) - Công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong huấn luyện chiến đấu (HLCĐ) là một trong những yếu tố quan trọng, thường xuyên tác động sâu sắc đến quá trình huấn luyện cũng như chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện. Nhận thức rõ vai trò và yêu cầu đặt ra của công tác này, những năm qua, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã chú trọng tiến hành đồng bộ, thường xuyên, có nội dung, biện pháp phù hợp, sát với đặc điểm, nhiệm vụ yêu cầu công tác HLCĐ của đơn vị.
30/05/2017 01:56:00 PM Xem tiếp...

BTL Vùng Cảnh sát biển 2: Thực hiện 3 khâu đột phá trong phong trào Thi đua Quyết thắng

(Canhsatbien.vn) - Quán triệt và thực hiện có hiệu quả “Ba khâu đột phá” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ IV (đột phá về tổ chức biên chế, đột phá về huấn luyện, đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính) trong phong trào Thi đua Quyết thắng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng BTL Vùng CSB 2 vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
29/05/2017 01:55:00 AM Xem tiếp...

Xây dựng chính quy ngành Hậu cần Cảnh sát biển năm 2017 và những năm tiếp theo

(Canhsatbien.vn) - Xây dựng chính quy ngành Hậu cần CSB thực chất là thực hiện thống nhất về tổ chức, biên chế cơ quan, đơn vị hậu cần và hệ thống tiêu chuẩn, chức danh cán bộ, nhân viên (CBNV) hậu cần theo quy định; thống nhất về trang thiết bị hậu cần, về lý luận, khoa học hậu cần, về phương hướng, nội dung, phương pháp huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng CBNV hậu cần, về phương thức bảo đảm, về công tác quản lý hậu cần… trên cơ sơ hệ thống tiêu chuẩn chế độ và Điều lệ Công tác hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam.
07/02/2017 09:32:00 AM Xem tiếp...