BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Quốc tuyên truyền về biển, đảo

30/08/2017 08:09:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Thực hiện Kế hoạch phối hợp tuyên truyền về biển, đảo giữa BTL Vùng Cảnh sát biển 4 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang trên địa bàn tỉnh, trong hai ngày 24 và 29 tháng 8 năm 2017, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Quốc tuyên truyền về biển, đảo cho 250 học viên là cán bộ công tác Mặt trận, Hội Cựu chiến binh của toàn huyện.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Đây là nội dung được Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị của huyện Phú Quốc đưa vào trong chương trình tập huấn cho 150 cán bộ, nhân viên công tác Mặt trận và 100 cán bộ Hội Cựu chiến binh của các xã, thị trấn trong toàn huyện. Với thời gian mỗi buổi 02 giờ, Đại tá Nguyễn Đình Khương - Chủ nhiệm Chính trị Vùng đã trực tiếp giới thiệu khái quát về tình hình biển, đảo Việt Nam trong đó có vùng biển Tây Nam; về truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển và BTL Vùng Cảnh sát biển 4; những nội dung cơ bản về Luật pháp của Việt Nam liên quan đến biển, đảo; trong đó nhấn mạnh về tình hình ngư dân ta vi phạm vùng biển của các nước trong thời gian qua. Bên cạnh tuyên truyền qua hình thức báo cáo viên, các cơ quan chức năng của BTL Vùng cũng đã kết hợp phát tờ rơi cho các học viên.

Tuyên truyền viên BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phát tờ rơi cho các học viên.

Nội dung tuyên truyền đã được Ban Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Quốc và các đồng chí học viên đánh giá cao, đồng thời mong muốn và đề nghị BTL Vùng Cảnh sát biển 4 trong thời gian tới sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Trung tâm, các xã, thị trấn trong huyện để tuyên truyền về biển, đảo và pháp luật cho cán bộ, nhân dân nhất là cập nhật những thông tin mới, chính thống để góp phần định hướng dư luận, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong nhân dân về bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Quốc Cường - Xuân Trung

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com