BTL Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo tại Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận

25/11/2017 04:52:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 24/11, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về biển, đảo cho 350 người là cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tại buổi truyên truyền, các thầy cô giáo và sinh viên của trường đã nghe Báo cáo viên của BTL Vùng Cảnh sát biển 3 phổ biến, thông tin về: vị trí vai trò, tầm quan trọng, một số vấn đề về biển, đảo hiện nay, quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; Luật Biển Việt Nam năm 2013, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; chức năng nhiệm vụ, thành tích và kết quả đạt được trong 19 năm xây dựng và trưởng thành của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. BTL Vùng CSB 3 cũng đã phát hơn 350 tờ rơi tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam.

Đây là hoạt động tuyên truyền rất có ý nghĩa, nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và học sinh - sinh viên Trường Cao đẳng nghề nâng cao nhận thức hiểu biết để từ đó củng cố thêm niềm tin, ý thức trách nhiệm trong việc tham gia bảo vệ Tổ quốc và góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Đức Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com