BTL Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền biển, đảo tại tỉnh Bình Thuận

26/08/2017 08:09:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 25/8, Đoàn công tác của BTL Vùng Cảnh sát biển 3 do Đại tá Lê Văn Thu - Chủ nhiệm Chính trị BTL Vùng làm trưởng đoàn đã tuyên truyền biển, đảo, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 1.200 cán bộ chủ chốt thôn, ấp, xã, thị trấn và nhân dân thuộc hai huyện Đức Linh và Tánh Linh của tỉnh Bình Thuận.

Đại tá Lê Văn Thu tuyên truyền tại huyện Đức Linh, Bình thuận.

Tại các buổi tuyên truyền, Đại tá Lê Văn Thu đã thông tin về tình hình biển, đảo, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo; công ước Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012; đặc biệt là tình hình an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển của Việt Nam và Biển Đông thời gian gần đây. Quan điểm, chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên biển, giúp bà con ngư dân, chủ phương tiện làm ăn trên biển thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chấp hành tốt việc khai thác, đánh bắt thủy hải sản trên các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam; không sang vùng biển của nước ngoài để đánh bắt và khai thác thủy hải sản.

Phát tờ rơi tuyên truyền về Lực lượng Cảnh sát biển.

Tại các buổi tuyên truyền, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị BTL Vùng cũng đã thông tin chức năng nhiệm vụ, thành tích và kết quả đạt được trong 19 năm xây dựng và trưởng thành của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Đoàn công tác cũng đã phát hơn 1.800 tờ rơi tuyên truyền về: chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam; phòng chống tội phạm ma túy.

Đây là dịp để cán bộ chủ chốt và nhân dân hai huyện Đức Linh và Tánh Linh nắm chắc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển, tình hình an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển; qua đó trở thành nhưng báo cáo viên, tuyên truyền viên tại địa phương, tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc nắm chắc, hiểu rõ tình hình trên biển, đảo hiện nay.

Đức Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com