Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thuỷ sản


Nghị định số 53/2012/NĐ-CP, ngày 20/6/2012 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thuỷ sản.


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thuỷ sản
Số/ký hiệu 53/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/06/2012
Ngày có hiệu lực 10/08/2012
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thay thế văn bản