Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật An ninh quốc gia


Chỉ thị số 16/2005/CT-TTg, ngày 11/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn về việc tổ chức triển khai thi hành Luật An ninh quốc gia.


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật An ninh quốc gia
Số/ký hiệu 16/2005/CT-TTg
Ngày ban hành 11/05/2005
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản Chỉ thị
Người ký KT Thủ tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thay thế văn bản