Luật Biên giới quốc gia


Luật Biên giới quốc gia số 06/2003/QH11, ngày 17/6/2003 của Quốc hội khóa 11, được ban hành nhằm quy định các vấn đề về biên giới quốc gia; chế độ pháp lý về biên giới quốc gia; xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và khu vực biên giới; chế độ pháp lý, quy chế quản lý và bảo vệ vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền về kinh tế, thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do pháp luật Việt Nam quy định phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và các điều ước quốc tế khác mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Luật Biên giới quốc gia
Số/ký hiệu 06/2003/QH11
Ngày ban hành 17/06/2003
Ngày có hiệu lực 01/01/2004
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Quốc hội
Loại văn bản Luật - Pháp lệnh
Người ký Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An
Thay thế văn bản