Công tác bảo đảm hậu cần những năm qua - yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

(Canhsatbien.vn) - Ngày 28 tháng 8 năm 1998 đánh dấu mốc son cho sự ra đời và phát triển của lực lượng Cảnh sát biển (CSB); với 34 chiến sỹ ngày đó cơ sở vất chất trang bị, doanh trại cơ bản nằm trong Quân chủng Hải Quân bảo đảm.
30/08/2013 02:54:00 AM Xem tiếp...

Bài học kinh nghiệm qua 15 năm thực hiện nhiệm vụ hàng hải và tìm kiếm cứu nạn của Lực lượng Cảnh sát biển

(Canhsatbien.vn) - Công tác hàng hải và tìm kiếm cứu nạn có vị trí vai trò rất quan trọng trong hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển (CSB). Công tác hàng hải bảo đảm an toàn cho lực lượng tàu thuyền và các lực lượng chức năng khác của CSB trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì pháp luật trên biển.
29/08/2013 10:12:00 AM Xem tiếp...

15 năm hợp tác để phát triển

(Canhsatbien.vn) - Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng non trẻ trong thành phần các lực lượng vũ trang Việt Nam. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, đến nay, CSBVN đã đủ sức hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ và Quân đội giao cho
29/08/2013 09:21:00 AM Xem tiếp...

Ngành Kỹ thuật Cảnh sát biển 15 năm một chặng đường

(Canhsatbien.vn) -  Nhìn lại chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển của LLCSBVN, ngành kỹ thuật CSB tiền thân là ngành Hậu cần - Kỹ thuật CSB đã vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức ban đầu; tích cực, sáng tạo linh hoạt trong từng giai đoạn; chủ động nắm bắt thời cơ, tiếp cận nền khoa học kỹ thuật quốc phòng tiên tiến
28/08/2013 11:05:00 AM Xem tiếp...

Cục Cảnh sát biển Việt Nam 15 năm xây dựng và trưởng thành

(Canhsatbien.vn) - Là một nước sở hữu diện tích hơn 1 triệu km2 biển với 3.260km bờ biển và hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, từ lâu Việt Nam đã xác định biển đảo có tầm quan trọng chiến lượng đặc biệt đối với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước
28/08/2013 10:22:00 AM Xem tiếp...