Quân đội góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở

25/02/2018 09:26:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới”, các cơ quan, đơn vị toàn quân đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội, trọng tâm là cấp xã.

Năm 2017, toàn quân đã tham gia xây dựng 3.262 xã, phường, chủ yếu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, vùng biên giới, biển đảo, vùng có vụ việc phức tạp; tham gia củng cố 2.931 chi bộ và hơn 9.610 tổ chức chính trị-xã hội. Các tổ, đội công tác liên ngành, chuyên ngành thường xuyên bám dân, bám địa bàn, tham mưu củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hơn 2.000 xã, phường, nhất là các xã đặc biệt khó khăn, địa bàn phức tạp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tăng cường 308 cán bộ có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm tham gia và đảm nhiệm các chức danh chủ chốt trong hệ thống chính trị ở các xã vùng biên giới...

Các đơn vị và các đoàn kinh tế-quốc phòng làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các xã đặc biệt khó khăn, phức tạp ở địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa trong củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Riêng 29 đoàn kinh tế-quốc phòng đã thu hút, tiếp nhận hơn 31.000 hộ dân đến lập nghiệp, tạo việc làm cho hơn 101.250 người; thu hút 1.712 trí thức trẻ tình nguyện đến làm việc ở các vùng dự án; tổ chức liên kết 4.862 cặp hộ người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, nhiều xã, cơ sở yếu kém đã chuyển biến tốt, vươn lên khá và vững mạnh. Nhờ làm tốt công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, đã cơ bản xóa được tình trạng trắng đảng viên ở các thôn, bản.

Anh Quân

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com