Bộ Quốc phòng tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra

13/09/2017 04:04:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 13/9, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra năm 2010. Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu tại hội nghị.

Tham gia hội nghị có đại biểu các ban, bộ, ngành liên quan cùng 1.230 cán bộ, chỉ huy các đơn vị tại 93 điểm cầu trong toàn quân. Dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có 24 đại biểu đại diện Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Nghiệp vụ và pháp luật, Cục Kỹ thuật, Cục Hậu cần và đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Kiểm tra Đảng, Chánh thanh tra, thanh tra viên thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, do Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn – Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển chủ trì và điều hành.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Theo báo cáo của Thanh tra Bộ Quốc phòng, 6 năm qua, được sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị và ngành Thanh tra quốc phòng đã bám sát nhiệm vụ, tích cực quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần bảo đảm hoạt động thanh tra trong Bộ Quốc phòng ngày càng chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra ngày càng nâng lên. Chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai toàn diện Luật Thanh tra, tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp về công tác thanh tra. Công tác kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật được tiến hành nghiêm túc. Hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành được thực hiện thường xuyên. Từ năm 2010 đến nay, ngành Thanh tra Bộ Quốc phòng đã tiếp nhận, giải quyết trên 2.300 đơn phản ánh, khiếu nại, tố cáo; tiến hành 3.065 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực quân sự, quốc phòng đối với các cơ quan, đơn vị toàn quân và các bộ, ngành, địa phương. Trong đó có 2.732 cuộc thanh tra hành chính, 333 cuộc thanh tra chuyên ngành, 2.773 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 253 cuộc thanh tra đột xuất, 39 cuộc thanh tra liên ngành. Các cuộc thanh tra, kiểm tra, xác minh thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; kết luận khách quan, chính xác, công khai, dân chủ; kiến nghị kịp thời những hạn chế, thiếu sót để xử lý. Theo đó, Thanh tra quốc phòng đã kiến nghị thu hồi trên 49 nghìn m2 đất quốc phòng, thu nộp ngân sách hơn 316 tỷ đồng…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận cũng đi sâu làm rõ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Thanh tra năm 2010 cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn và đề xuất các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Thanh tra trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm đã biểu dương các cơ quan, đơn vị và ngành Thanh tra quốc phòng trong việc tổ chức triển khai thực thi Luật Thanh tra, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm pháp luật thanh tra. Ngành Thanh tra quốc phòng cần tiếp tục kiện toàn tổ chức biên chế, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện nhiệm vụ, làm tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực thi pháp luật thanh tra ở các cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành Luật Thanh tra và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, giữ nghiêm kỷ luật quân đội; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác, thực hiện nhiệm vụ của quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

                                                                                                                                                                                                        Liên Nhi

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com