Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu/BTL Vùng Cảnh sát biển 2 và Hội Phụ nữ Công an huyện Núi Thành ký kết chương trình phối hợp hoạt động

28/06/2018 10:56:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 27/6, Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu/BTL Vùng Cảnh sát biển 2 và Hội Phụ nữ Công an huyện Núi Thành tổ chức Hội nghị Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 - 2020. Đại tá Võ Văn Kính - Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 2 và Thượng tá Huỳnh Văn Công - Phó trưởng Công an huyện Núi Thành dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Đại diện Hội Phụ nữ hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp hoạt động.

Thay mặt Hội phụ nữ của 2 đơn vị, Trung úy Trần Thị Giang - Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng Tham mưu/BTL Vùng Cảnh sát biển 2 trình bày nội dung Dự thảo Chương trình phối hợp hoạt động. Trong đó tập trung phối hợp tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ hai đơn vị nhận thức đúng đắn và tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của đơn vị; thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị"; các chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của phụ nữ và trẻ em. Xây dựng, thực hiện chương trình hoạt động công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ của hai đơn vị. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nữ công gia chánh... Phối hợp thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các chính sách an sinh xã hội trong phạm vi khả năng của hai đơn vị; tổ chức các hoạt động nhân dịp các ngày lễ, tết, ngày truyền thống. Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm nhằm tăng cường hiệu quả các mặt hoạt động công tác.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để Chương trình phối hợp hoạt động của Hội phụ nữ hai đơn vị đạt được ý nghĩa, hiệu quả thiết thực.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo 2 đơn vị Trung úy Trần Thị Giang - Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu/BTL Vùng Cảnh sát biển 2 và Đại úy Huỳnh Thị Hiền, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an huyện Núi Thành đã ký kết chương trình phối hợp hoạt đoạn giai đoan 2018 - 2020.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần tạo nên sự đoàn kết gắn bó mật thiết, phát huy thế mạnh của hai đơn vị để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

Nam Trung

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com