Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia

(Canhsatbien.vn) - Biên giới quốc gia là lãnh thổ thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi nước. Đó là nơi xác định ranh giới lãnh thổ quốc gia và sự thể hiện chủ quyền của một quốc gia; đồng thời còn là nơi mang đậm dấu ấn về sức sống tinh thần và nền văn hóa của một dân tộc, là cửa ngõ để mở rộng giao lưu và hợp tác bạn bè khắp năm châu bốn biển.
13/10/2015 04:03:00 PM Xem tiếp...

Bằng chứng khẳng định chủ quyền Quần đảo Trường Sa

(Canhsatbien.vn) - Thời gian qua, tình hình khu vực Biển Đông diễn biến phức tạp; nguy cơ xung đột vũ trang, tranh chấp biển, đảo và thềm lục địa của nước ta vẫn chưa được loại trừ do đang tồn tại những nhận thức khác nhau về chủ quyền và những yêu sách chủ quyền trái với thông lệ và luật pháp quốc tế. Một số nước lớn có tham vọng bá chủ Biển Đông và thôn tính quần đảo Trường Sa. Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi rằng Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam và là một bộ phận không thể tách rời của Việt Nam.
13/10/2015 02:47:00 PM Xem tiếp...

Chủ quyền biển Đông dưới góc nhìn luật pháp quốc tế

(Canhsatbien.vn) - Việt Nam đã công bố một văn bản luật quy định đầy đủ chế độ pháp lý các vùng biển, đảo theo đúng Công ước Luật Biển 1982. Luật Biển tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển kinh tế biển, đảo của đất nước.
09/10/2015 05:30:00 PM Xem tiếp...

Một vài suy nghĩ về tên giao dịch quốc tế Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

(Canhsatbien.vn) -  Để phân biệt lực lượng bán quân sự hoặc dân sự hoạt động trên biển có chức năng và nhiệm vụ khác biệt với hải quân đa số các quốc gia có biển đã thành lập lực lượng bảo vệ biển (Coast Guard), cảnh sát biển (Maritime Police hoặc Marine Police) hay thực thi pháp luật trên biển (Maritime Law Enforcement).
28/08/2013 11:49:00 AM Xem tiếp...

Hệ thống tuần thám biển MSS 6000

(Canhsatbien.vn) -  Hệ thống tuần thám biển MSS 6000 có thể cung cấp bức tranh toàn cảnh mặt biển tạo thuận lợi cho việc bảo vệ và kiểm soát biển. Hệ thống này đã được trang bị cho nhiều lực lượng thực thi pháp luật, quản lý và giám sát biển trên thế giới. Năm 2012 Cảnh sát biển Việt Nam được biên chế máy bay Casa - 212, lắp đặt hệ thống tuần thám biển MSS 6000.
05/08/2013 10:39:00 AM Xem tiếp...

Lực lượng phòng vệ biển Hoa Kỳ

(Canhsatbien.vn) - Lực lượng phòng vệ biển Hoa Kỳ (The United States Coast Guard) được thành lập vào năm 1790, thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên các vùng biển thuộc sự quản lý của Hoa Kỳ và các vùng biển quốc tế. Trong lịch sử, Lực lượng phòng vệ biển Hoa Kỳ đã từng thuộc quyền quản lý của Hải Quân và Bộ Giao thông vận tải. Hiện nay, Lực lượng phòng vệ biển Hoa Kỳ thuộc quyền quản lý của Bộ An ninh Nội địa và lực lượng này có thể trực thuộc hải quân trong thời chiến khi có sắc lệnh của Tổng thống hoặc Nghị viện Hoa Kỳ.
05/08/2013 10:29:00 AM Xem tiếp...

Lực lượng phòng vệ biển phi-líp-pin

(Canhsatbien.vn) -  Lực lượng Phòng vệ biển Phi líp pin được thành lập vào năm 1901, ban đầu lực lượng này được đặt dưới sự quản lý của Bộ Quốc phòng, hiện nay thuộc quyền quản lý của Bộ Giao thông và Truyền thông. Nhiệm vụ chính của Lực lượng Phòng vệ biển Phi líp pin là “Đảm bảo an toàn người và tài sản trên biển, bảo vệ môi trường biển và tài nguyên biển, thực thi pháp luật trên biển và thực hiện các nhiệm vụ khác của Bộ Giao thông và Truyền thông.”
03/08/2013 06:18:00 AM Xem tiếp...

Lực lượng thực thi pháp luật trên biển Malaysia

(Canhsatbien.vn) -  Lực lượng thực thi pháp luật trên biển Malaysia (Malaysian Maritime Enforcement Agency) là lực lượng dân sự đa chức năng được thành lập năm 2005 trực thuộc Văn phòng Thủ tướng Malaysia và do 01 Phó Thủ tướng phụ trách. Nhiệm vụ chính của lực lượng này là bảo đảm an ninh, trật tự và thực thi pháp luật trên các vùng biển thuộc quyền quản lý của Malaysia. Ngoài ra, lực lượng này còn có nhiệm vụ phối hợp về tìm kiếm cứu nạn trên các vùng biển thuộc Malaysia và vùng biển quốc tế.
03/08/2013 06:09:00 AM Xem tiếp...