Nhận định xu thế thời tiết biển tháng 4 và mùa mưa, bão, lũ năm 2014

01/04/2014 03:24:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Xu thế thời tiết biển tháng 4 năm 2014

Đây là thời kỳ giao mùa: gió mùa mùa Đông và gió mùa mùa Hạ trên các vùng biển nước ta và biển Đông. Hệ thống thời tiết mùa đông vẫn còn tiếp tục tác động đến các vùng biển miền Bắc, tuy nhiên sự tác động của lưỡi áp cao lạnh lục địa đối với các vùng biển này sẽ ít thường xuyên hơn, yếu hơn và sẽ được thay thế bởi áp thấp nóng Ấn - Miến ở phía Tây. Gió mùa ĐB sẽ còn xuất hiện với cường độ yếu hơn so với trong tháng 3 và đan xen với gió Đông Nam trên các vùng biển nước ta và biển Đông.

Trên các vùng biển miền Bắc, dự báo trong tháng sẽ có khoảng 02 đến 03 đợt không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống tác động đến các vùng biển này, khi không khí lạnh di chuyển xuống cần đề phòng dông mạnh kèm theo tố, lốc, mưa đá trong thời kỳ này.

Trên các vùng ven biển miền Nam, mùa khô còn tiếp tục tiếp diễn với ít mưa và có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Hiện tượng sương mù và mù sẽ còn tiếp tục xuất hiện với số ngày ít hơn so với tháng 3 ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển Quảng Trị - Quảng Ngãi vào đêm và sáng sớm làm giảm tầm nhìn, các phương tiện tàu thuyền, cần đề phòng khi hoạt động trên biển.Trong tháng, có thể có 01 ATNĐ hoặc bão hoạt động khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực quần đảo Trường Sa hoặc Bắc biển Đông.

Xu thế mùa mưa, bão, lũ năm 2014

Bão và ATNĐ

Năm 2014, số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông có khả năng ở mức thấp hơn một ít so với giá trị TBNN, khoảng 9-10 cơn (TBNN: khoảng 10-12 cơn) và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta cũng ở mức thấp hơn một ít so với TBNN, khoảng 4-5 cơn (TBNN: khoảng 5-6 cơn). Cần đề phòng những cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp và không theo quy luật khí hậu hoặc ATNĐ, bão ảnh hưởng dồn dập trong thời đoạn ngắn.

Lượng mưa

Các tỉnh ven biển Bắc Bộ, vịnh Bắc Bộ:

Lượng mưa tháng 4/2014 ở mức thấp hơn một ít TBNN cùng thời kỳ. Cần đề phòng dông mạnh kèm theo tố, lốc, mưa đá trong thời kỳ này. Mùa mưa có khả năng đến muộn hơn bình thường, tổng lượng mưa các tháng nửa đầu mùa (từ tháng 5-7/2014) thấp hơn một ít so với TBNN; nửa cuối mùa (từ tháng 8-10/2014) ở mức xấp xỉ với TBNN. Các đợt mưa lớn ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ, vịnh Bắc Bộ sẽ tập trung vào thời kỳ các tháng từ tháng 6 đến tháng 8/2014.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ, vùng biển từ Nghệ An đến Ninh Thuận:

Lượng mưa tháng 4 ở mức thấp hơn một ít so với TBNN cùng thời kỳ. Lượng mưa từ tháng 5 đến tháng 10/2014 phổ biến ở mức thấp hơn một ít so với giá trị TBNN cùng thời kỳ.

Lưu ý: lượng mưa ở khu vực Trung Bộ, đặc biệt là ở các tỉnh từ Nghệ An đến Ninh Thuận thời đoạn từ tháng 5 đến tháng 8/2014 là thời kỳ mùa khô và lượng mưa được dự báo ở mức thấp hơn so với TBNN, do vậy tình trạng thiếu nước, khô hạn tại khu vực này đến khoảng cuối tháng 8/2014 mới dần được cải thiện.

Các tỉnh ven biển Nam Bộ, vùng biển Bình Thuận đến Kiên Giang:

Tháng 4/2014 ở mức thấp hơn giá trị TBNN. Mùa mưa bão: nửa đầu mùa (từ tháng 5-7/2014) lượng mưa phổ biến thấp hơn một ít giá trị TBNN; nửa cuối mùa (từ tháng 8-10/2014) ở mức xấp xỉ với TBNN cùng thời kỳ. Có khả năng mùa mưa ở các tỉnh ven biển Nam Bộ và vùng biển Bình Thuận đến Kiên Giang đến muộn hơn so với bình thường (tức khoảng nửa cuối tháng 5 đầu tháng 6/2014). Tình trạng thiếu mưa và khô hạn cục bộ tại các tỉnh ven biển Nam Bộ và tỉnh Bình Thuận có khả năng kéo dài đến cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2014 sẽ dần được cải thiện.

Đầu năm 2014, bão và ATNĐ xuất hiện sớm ở trên Biển Đông; vì vậy, trong mùa mưa, bão, lũ năm 2014, tình hình thời tiết, thủy văn trên phạm vi các tỉnh ven biển, khu vực và vùng biển cả nước sẽ có diễn biến phức tạp. Cần chủ động đề phòng bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp, mưa lớn trong thời đoạn ngắn gây lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh ven biển Trung Bộ. Tình hình khô hạn ở các tỉnh ven biển Trung, Nam Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến cuối tháng 8/2014.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com