MIC tổ chức thành công Hội nghị triển khai kế hoạch kinh doanh 2018

02/04/2018 03:05:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Vừa qua, tại Hạ Long – Quảng Ninh, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018. Đến dự Hội nghị có Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc/PGĐ các Khối, Trưởng cơ quan KTNB, TP/PP tại Hội sở và Giám đốc các đơn vị MIC trên hệ Thống.

Hội nghị đã nghe báo cáo của Lãnh đạo 6 Khối Hội sở (Khối KD, Khối NV, Khối GĐBT, Khối TCKT, Khối QTRR, Khối PTNNL) và tham luận của 12 Giám đốc các đơn vị trên mọi miền đất nước chia sẻ về các giải pháp để quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch của đơn vị và các kiến nghị.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Ông Nguyễn Quang Hiện TV HĐQT - Tổng Giám đốc đã phát biểu đánh giá những thành công và tồn tại của MIC trong thời gian vừa qua, đồng thời giao nhiệm vụ cho toàn Tổng công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2018: doanh thu đạt 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận hoàn thành 146 tỷ đồng; phấn đấu 100% các đơn vị hoàn thành cả chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Lãnh đạo các đơn vị và các Khối cần tích cực thực hiện các giải pháp khắc phục các tổn tại và tập trung triển khai hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, bền vững; đảm bảo hoàn thành kế hoạch được HĐQT, Ban điều hành giao. Các Khối hội sở có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động theo đúng chức năng của mình. Tập trung triển khai Bankas với MB theo thông báo số 325/TB-MB-HĐQT ngày 08/3/2018 của VP HĐQT MB, bảo đảm trước ngày 30/6/2018 hoàn thành tối thiểu 50% kế hoạch bán chéo với MB,…

Cũng tại Hội nghị, Tổng Giám đốc đã có chỉ đạo cho các đơn vị thành viên MIC như: Triển khai kế hoạch kinh doanh 2018; tập trung mỗi tháng hoàn thành 8% kế hoạch, hết Quý II đạt tối thiểu 45% kế hoạch. Kiểm soát chặt chẽ tỉ lệ bồi thường. Tăng cường tự đào tạo CBNV, đoàn kết, tổ chức nghỉ mát cho CBNV, động viên CBNV xây dựng hình ảnh là DNBH có văn hóa tốt nhất trên thị trường, tạo động lực hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Ngay sau Hội nghị, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, cùng lãnh đạo công ty thành viên MIC đã tiến hành ký kết giao ước kinh doanh, cam kết hoàn thành kế hoạch 2018. Hội nghị đã kết thúc thành công rực rỡ, an toàn, tiết kiệm.

Thành Long

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com