Hưởng ứng vận động ủng hộ và nhắn tin "Chung sức vì biển đảo quê hương"

14/06/2018 04:30:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Thực hiện công văn số 480/DV-DV ngày 31/5/2018 của Cục Dân vận/Tổng Cục Chính trị về việc vận động ủng hộ và nhắn tin "Chung sức vì biển đảo", ngày 13/6, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến mọi cán bộ, chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa của Chương trình "Chung sức vì biển đảo quê hương".

Cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng CSB 2 nhắn tin ửng hộ chương trình "Chung sức vì biển đảo quê hương".

Chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cổng Nhân đạo quốc gia 1400 tổ chức. Đây là hoạt động có ý nghĩa, nhằm vận động đông đảo nhân dân cả nước ủng hộ nguồn lực, hỗ trợ ngư dân nghèo phát triển kinh tế, yên tâm bám biển, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đối với vấn đề biển đảo và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Sau buổi tuyên truyền, vận động, cán bộ, chiến sĩ trong BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã sôi nổi hưởng ứng chương trình "Chung sức vì biển đảo quê hương" với hơn 480 tin nhắn ủng hộ chương trình theo cú pháp: BD gửi 1407 (20.000 đồng/tin nhắn). BTL Vùng Cảnh sát biển tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn, gia đình cán bộ, chiến sĩ đơn vị tham gia ủng hộ, nhắn tin để Chương trình thành công tốt đẹp.

Nam Trung

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com