Dự báo thời tiết biển ngày và đêm 17/3/2014

18/03/2014 02:19:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

XU THẾ THỜI TIẾT 2-3 NGÀY SAU:

- Vịnh Bắc Bộ: Gió Đông - Đông Nam cấp 4, có lúc cấp 5.

- Vùng biển Bắc Trung Bộ: Gió Đông Bắc -Đông cấp 4

- Vùng biển Nam Trung Bộ: Gió Đông Bắc cấp 4, có lúc cấp 5

- Vùng biển Đông Nam Bộ: Gió Đông Bắc cấp 4, có lúc cấp 5

- Vùng biển Tây Nam Bộ: Gió Đông Bắc - Đông cấp 3, có lúc cấp 4.

- Khu vực Trường Sa, DK1: Gió Đông Bắc cấp 4, có lúc cấp 5.

Ban Hàng Hải - Phòng HH,CN&BVMT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com