Dự báo thời tiết biển ngày và đêm 11/3/2014

11/03/2014 11:05:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

XU THẾ THỜI TIẾT 2-3 NGÀY SAU:

- Vịnh Bắc Bộ: Gió Đông-Đông Nam cấp 4, có lúc cấp 5

- Vùng biển Bắc Trung Bộ: Gió Đông Nam - Đông cấp 4

- Vùng biển Nam Trung Bộ: Gió Đông Bắc - Đông cấp 4

- Vùng biển Đông Nam Bộ: Gió Đông Bắc cấp 4, có lúc cấp 5

- Vùng biển Tây Nam Bộ: Gió nhẹ

- Khu vực Trường Sa, DK1: Gió Đông Bắc cấp 4, có lúc cấp 5

Ban Hàng Hải - Phòng HH,CN&BVMT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com