Bảo hiểm tai nạn quân nhân

29/06/2017 02:38:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Thực tế hiện nay, phần lớn Lực lượng Vũ trang hoạt động trong điều kiện, môi trường, địa bàn, lĩnh vực... tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đặc biệt, những đơn vị làm nhiệm vụ trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... còn nhiều thiếu thốn trong đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện nhiệm vụ phức tạp. Sản phẩm bảo hiểm này ra đời nhằm động viên, khích lệ quân nhân, những người tham gia bảo hiểm yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

     Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân viên chức quốc phòng và người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế của Bộ Tổng tham mưu.

 

PHẠM VI BẢO HIỂM

     Phạm vi bảo hiểm gồm các rủi ro thương tật thân thể hoặc chết do tai nạn. Người được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này vẫn được tham gia và hưởng mọi quyền lợi của các loại hình bảo hiểm khác.

 

SỐ TIỀN VÀ PHÍ BẢO HIỂM

     Số tiền bảo hiểm được điều chỉnh linh hoạt từ mức 10 triệu đến 100 triệu đồng.

Phí bảo hiểm điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng từ mức 0,21% đến 0,562%/số tiền bảo hiểm.

 

HỒ SƠ YÊU CẦU TRẢ TIỀN BẢO HIỂM

-    Khi yêu cầu trả tiền bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng hoặc người được uỷ quyền phải gửi cho MIC các giấy tờ sau đây:

-    Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm.

-    Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách người được bảo hiểm đối với các trường hợp cá nhân tự nguyện tham gia bảo hiểm.

-    Biên bản tai nạn có xác nhận của thủ trưởng đơn vị hoặc chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn.

-    Các chứng từ y tế hợp lệ liên quan đến việc điều trị thương tật như: Giấy ra viện, Giấy phẫu thuật (đối với các trường hợp quân nhân khám & điều trị tại các Quân y viện); Giấy ra viện, Phiếu điều trị, Giấy phẫu thuật, phim X-quang...(đối với trường hợp quân nhân khám & điều trị tại các bệnh viện dân sự).

-    Giấy chứng tử (trường hợp chết).

-    Trường hợp người thụ hưởng là người thừa kế hợp pháp phải có thêm giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp. Trường hợp người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm, phải có giấy ủy quyền hợp pháp;

-   Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).

 
Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm của MIC

Tệp đính kèm:

Biên bản tai nạn

Giấy yêu cầu bảo hiểm - tự nguyện

Giấy yêu cầu bảo hiểm - đơn vị

Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm

 

 Thảo Vy

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com