Tuổi trẻ Hải đội 102 tích cực hưởng ứng Tháng Thanh niên

10/03/2017 01:43:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng thực hiện Tháng thanh niên 2017, trong thời gian qua tuổi trẻ Hải đội 102/BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã có nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực và đạt kết quả tốt.

Sáng ngày 9/3, Đoàn Cơ sở Hải đội 102 đã tổ chức Tọa đàm thanh niên với Chủ đề  Tuổi trẻ Hải đội 102 xung kích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện phong trào “4 tốt, 4 không, 4 chống”. Đã có 12 ý kiến trực tiếp trao đổi với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc và trách nhiệm cao. Các ý kiến đã khẳng định ý nghĩa, vai trò và sự cần thiết của việc tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện phong trào “4 tốt, 4 không, 4 chống”. Nhiều ý kiến đã nêu bật kết quả học tập, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Hải đội thời gian qua, những yêu cầu trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức cách mạng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Cảnh sát biển”; thấy rõ những tác động tiêu cực từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, mạng internet, sự chống phá của các thế lực thù địch… Đồng thời các ý kiến cũng đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả 5 nội dung của tiêu chí "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong Thanh niên BTL Vùng Cảnh sát biển 1.

Đoàn viên thanh niên Hải đội 102 tham gia tọa đàm.

Trước đó, trong hai ngày 4 - 5/3 cán bộ, đoàn viên Hải đội 102 đã  tổ chức thực hiện tốt “Ngày thứ 7 tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh” tích cực lao động làm vệ sinh khuôn viên doanh trại đơn vị; tổ chức phát quang, thu góp rác thải hơn 500m bờ sông. Thiết thực hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ Cảnh sát biển chung tay xây dựng nông thôn mới”, tuổi trẻ Hải đội đã phối hợp với Đoàn xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh huy động 55 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia lao động giúp nhân dân Thôn 6, xã Xuân Phổ vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hàng rào xanh, xây dựng hơn 350m trục đường theo tiêu chí “Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu”, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp kết nghĩa giữa đơn vị và địa phương, củng cố và thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân - dân.

Cán bộ, đoàn viên Hải đội 102 tổ chức phát quang, thu gom rác thải bờ sông.

Tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Lê Anh Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com