Phòng Tài chính Cảnh sát biển nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”

11/01/2018 09:56:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Với chức năng là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về công tác tài chính, năm 2017, Phòng Tài chính Cảnh sát biển đã bám sát yếu tố đặc thù của Lực lượng, tham mưu, đề xuất, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ; quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cho Lực lượng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Năm 2017 là năm Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp tục thực hiện đề án “Xây dựng Lực lượng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Đây cũng là những năm đầu tiên triển khai xây dựng Lực lượng tiến thẳng lên hiện đại theo định hướng của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng. Cùng với sự đầu tư về trang thiết bị, phương tiện, vũ khí kỹ thuật hiện đại, Lực lượng Cảnh sát biển cũng được đầu tư tương đối đồng bộ về cơ sở hạ tầng doanh trại, bến bãi, cầu cảng… Bối cảnh tình hình này có tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tài chính, nhất là công tác quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính, quản lý vật tư tài sản cũng như bảo đảm đời sống vật chất cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng. 

Tư lệnh Cảnh sát biển trao tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho tập thể Phòng Tài chính.

Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, trực tiếp là Tư lệnh Cảnh sát biển và sự hướng dẫn thường xuyên của cơ quan Tài chính cấp trên, Phòng Tài chính Cảnh sát biển đã tham mưu tốt cho lãnh đạo chỉ huy cân đối ngân sách, sử dụng các nguồn vốn đầu tư sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Đã chủ động bảo đảm tốt mọi nhu cầu chi tiêu về tài chính, tăng cường quản lý chặt chẽ từ khâu xây dựng kế hoạch, chuẩn bị dự án đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án… đồng thời thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, quyết toán vốn đầu tư.

Trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, Phòng Tài chính Cảnh sát biển đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy về phân bổ, điều hành ngân sách, đúng định hướng, tập trung cho nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, theo thứ tự ưu tiên trên cơ sở bám sát nhiệm vụ của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ được giao kể cả nhiệm vụ thường xuyên cũng như nhiệm vụ đột xuất.

Đặc biệt, Phòng Tài chính đã tham mưu cho Tư lệnh Cảnh sát biển ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, quy định chi tiêu sử dụng kinh phí góp phần củng cố và nâng cao chất lượng công tác tài chính, đảm bảo tính thống nhất trong toàn lực lượng. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển là một trong những đơn vị đi đầu toàn quân trong việc ban hành các bộ mẫu hướng dẫn chi tiêu sử dụng kinh phí được giao.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác Cảnh sát biển năm 2017 cho thấy, công tác tài chính là một trong những mặt công tác được Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh đánh giá cao về kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, nổi bật là đã duy trì nghiêm nền nếp chế độ công tác tài chính trong quản lý sử dụng ngân sách, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, chống lãng phí, thất thoát. Làm tốt công tác lập dự toán, phân bổ ngân sách cho các cơ quan, đơn vị, đảm bảo đầy đủ, kịp thời kinh phí cho mọi hoạt động chi tiêu của toàn lực lượng. Đây là những yếu tố rất quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn… của Lực lượng Cảnh sát biển.

Song song với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tập thể Phòng Tài chính luôn coi trọng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của quân đội. Đội ngũ cán bộ, nhân viên trong đơn vị có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhát, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị chức trách được phân công, góp phần xây dựng tập thể Phòng Tài chính vững mạnh toàn diện.

Tư lệnh Cảnh sát biển trao tặng Bằng khen và danh hiệu thi đua cho các cá nhân thuộc Phòng Tài chính.

Với những kết quả, thành tích đạt được, tại Hội nghị Tổng kết Công tác Cảnh sát biển năm 2017 và Hội nghị triển khai Nghị quyết Lãnh đạo công tác tài chính năm 2018, Tư lệnh Cảnh sát biển đã trao tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho tập thể Phòng Tài chính. Đây là năm thứ 7 liên tiếp, Phòng Tài chính Cảnh sát biển đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh”. Trong dịp này, Tư lệnh Cảnh sát biển cũng đã trao tặng các danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ Tiên tiến” cho 08 cá nhân thuộc Phòng Tài chính./.

Liên Nhi

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com