Phòng Quân lực Cảnh sát biển: Điểm sáng trong thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2013 - 2018

26/11/2018 09:54:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Trong những năm qua, Phòng Quân lực Cảnh sát biển đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2013- 2018, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, nhân viên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. 4 năm liền (từ năm 2014- 2017) Phòng được cấp trên tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, được Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tham mưu Cảnh sát biển ghi nhận, đánh giá là lá cờ đầu trong phong trào thi đua của đơn vị và đề nghị Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng năm 2018.

Phòng Quân lực là cơ quan thuộc Bộ Tham mưu/Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chịu sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Tham mưu trưởng và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Quân lực; có chức năng làm tham mưu cho Tham mưu trưởng và Tư lệnh Cảnh sát biển chỉ huy, quản lý công tác quân lực của Lực lượng Cảnh sát biển và chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ đối với cơ quan quân lực cấp dưới thuộc quyền. Phòng Quân lực còn là cơ quan giúp Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng lực lượng như: quy hoạch phát triển lực lượng, công tác tạo nguồn, quản lý, sử dụng quân số, trang bị và giải quyết tốt các vấn đề về công tác chính sách cho quân nhân giữ vững sự ổn định, phát triển của lực lượng, bảo đảm sức chiến đấu cho các đơn vị.

Trong 5 năm qua, cùng với sự lớn mạnh của các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng, Phòng Quân lực cũng được quan tâm xây dựng và phát triển; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Phòng luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, trực tiếp là Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tham mưu, sự hướng dẫn, giúp đỡ của cơ quan ngành dọc cấp trên, sự phối hợp, hiệp đồng, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị để Phòng Quân lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức phong trào thi đua quyết thắng, những năm qua chi bộ, tổ thi đua khen thưởng Phòng Quân lực đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng, giai đoạn 2013- 2018. Công tác thi đua của Phòng được triển khai thực hiện trên tất cả các hoạt động, phong trào thi đua đã tác động tích cực đến mỗi cán bộ, nhân viên, qua đó góp phần quan trọng xây dựng nhân cách, phẩm chất người quân nhân cách mạng, xây dựng Phòng vững mạnh toàn diện. Phong trào thi đua quyết thắng của Phòng luôn gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp và thực hiện các phong trào và cuộc vận động của trên như: thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; Phong trào “bốn tốt, bốn không, bốn chống” và đặc biệt luôn gắn với nhiệm vụ chính trị của Phòng.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức hội nghị công bố biểu tổ chức biên chế Lực lượng Cảnh sát biển.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm Phòng Quân lực đã chủ động tham mưu và đề xuất với Đảng ủy Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, nổi bật như xây dựng dự thảo thông qua các cấp và đề nghị Bộ đổi tên Cục Cảnh sát biển thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển năm 2013, Vùng Cảnh sát biển thành Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển năm 2014; tổ chức lại cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển với các Phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật, Trinh sát, Pháp luật, Phòng chống tội phạm ma túy thành Bộ Tham mưu và các Cục năm 2014, 2015. Đặc biệt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Phòng Quân lực đã chủ động bám nắm, làm việc với Cục Quân lực và các cơ quan của Bộ để xin ý kiến và tổ chức các buổi hội thảo, giải trình các nội dung phục vụ xây dựng tổ chức biên chế toàn lực lượng. Ngày 19/4/2018 Bộ trưởng BQP đã ra quyết định số 1357/QĐ-BQP về việc tổ chức lại Lực lượng Cảnh sát biển, trên cơ sở đó ngày 14/5/2018 Tổng Tham mưu trưởng ký quyết định ban hành biểu tổ chức biên chế cho toàn Lực lượng Cảnh sát biển, đây có thể nói là bước phát triển cơ bản, toàn diện nhất cả về quy mô tổ chức, là bước tiến mới để xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển ngày càng chính quy, tinh nhuệ hiện đại với tính chuyên nghiệp cao.

Đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Lực lượng Cảnh sát biển, Phòng Quân lực đã tham mưu cho thủ trưởng các cấp đề nghị Bộ Quốc phòng đổi biển số xe quân sự từ “BS” sang “QC”. Bên cạnh đó, Phòng tham gia đóng góp nhiều dự thảo nghị định, thông tư theo quy định của trên; tham mưu cho thủ trưởng làm tốt công tác quản lý, bố trí, sử dụng quân số từng bước bảo đảm cân đối quân số cho các đơn vị. Công tác tuyển quân, đào tạo chuyên môn kỹ thuật sơ cấp trước đây Bộ giao cho Quân chủng Hải quân tuyển chọn và đào tạo giúp Cảnh sát biển đến nay Cảnh sát biển đã thực hiện tuyển chọn tròn khâu và mở mã ngành đào tạo chuyên môn kỹ thuật sơ cấp đáp ứng tốt theo yêu cầu nhiệm vụ. Ngoài ra, Phòng luôn kịp thời bám nắm trên thực hiện tốt công tác tuyển chọn, tuyển dụng QNCN, công tác chính sách, bảo hiểm xã hội – bảo hiểm y tế…; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, khai thác sử dụng, đăng ký thống kê, trang bị và các nhiệm vụ khác được giao.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, trong giai đoạn thi đua vừa qua, Phòng Quân lực được Thủ trưởng các cấp ghi nhận, từ năm 2014- 2017 Phòng Quân lực được cấp trên tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; tháng 6 năm 2018 được Bộ Tư lệnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ chí Minh và phong trào “4 tốt, bốn không, bốn chống” giai đoạn 2016-2018. Năm 2018, Phòng Quân lực tiếp tục được Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tham mưu ghi nhận, đánh giá là cơ quan luôn giữ vững, phát huy tốt lá cờ đầu trong phong trào thi đua của đơn vị và đề nghị Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng năm 2018.

Nguyễn Thành Long

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan