Cụm Trinh sát số 1 tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2012- 2017

24/10/2017 04:32:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 24/10, Cụm Trinh sát số 1 tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017. Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. 

         Quang cảnh Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017.

Đại hội đã đánh giá kết quả quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác từ đó rút ra nguyên nhân mạnh yếu và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2012 – 2017. Báo cáo Đại hội đã chỉ rõ: Trong 5 năm (2012- 2107), Cụm Trinh sát số 1 đã thường xuyên quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản, hướng dẫn của trên về công tác thi đua khen thưởng và tổ chức Phong trào Thi đua quyết thắng. Đảng ủy, Hội đồng thi đua khen thưởng Cụm đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các đợt phát động đạt được nhiều thành tích. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu trong đó tập trung vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu yếu, việc khó. Bằng nhiều đợt thi đua với các chủ đề, nội dung phong phú, thiết thực và hiệu quả, với cách làm sáng tạo, gắn với các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, quân đội, ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát biển, đơn vị đã tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, tích cực, tự giác và trở thành động lực tinh thần to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ trong Cụm nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành suất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017 là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc có ý nghĩa hết sức quan trọng; là dịp để tổng kết đánh giá, khẳng định vai trò của phong tào thi đua quyết thắng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời ghi nhận biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong phong trào thi đua quyết thắng của Cụm trong 5 năm qua. Đại hội còn là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự phát triển mới, biểu thị ý chí tự lực tự cường của cán bộ, chiến sĩ Cụm, phát huy tinh thần  yêu nước, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, không ngừng tô thắm truyền thống 10 năm Ngày thành lập Cụm Trinh sát số 1 và đón nhận Huân chương “Bảo vệ Tổ quốc” hạng Ba, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Phạm Văn Nhâm

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com