Cụm Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2: Thực hiện tốt xây dựng điểm ngành kỹ thuật năm 2017

05/03/2018 10:34:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Cùng với ngành Xe máy Cảnh sát biển, ngành Kỹ thuật Cụm Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2 được chọn là một trong hai đơn vị điểm của Cục Kỹ thuật trong năm 2017. Đây là lần đầu tiên ngành Kỹ thuật một Cụm được chọn là đơn vị điểm. Nhiệm vụ đặt ra cho lãnh đạo, chỉ huy Cụm cũng như cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong Cụm hết sức nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, tích cực của không chỉ ngành Kỹ thuật mà cần sự chung tay góp sức của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng điểm ngành Kỹ thuật, ngay từ đầu năm, cán bộ, nhân viên kỹ thuật (NVKT) đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, đặc biệt là Chỉ lệnh Công tác kỹ thuật năm 2017 của Tư lệnh Cảnh sát biển và Kế hoạch Công tác kỹ thuật năm 2017 của Cục Kỹ thuật Cảnh sát biển. Đảng ủy Cụm đã ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác xây dựng điểm ngành Kỹ thuật năm 2017, đồng thời phân công đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy - Cụm trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các mặt công tác kỹ thuật, trọng tâm là xây dựng điểm công tác kỹ thuật năm 2017 và đảm bảo kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Ngành Kỹ thuật Cụm đã xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung xây dựng điểm sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị trên cơ sở “Tiêu chí xây dựng điểm Công tác kỹ thuật Cụm Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2” ban hành theo Quyết định 605/QĐ-KT ngày 22/02/2017 của Cục Kỹ thuật Cảnh sát biển. Trong đó, tập trung vào duy trì nâng cao chất lượng thực hiện chế độ Ngày kỹ thuật tuần, tháng, quý theo đúng Quyết định 2362/QĐ-BTL, ngày 01/7/2016 của BTL Cảnh sát biển “Quy định về thực hiện chế độ Ngày kỹ thuật trong Lực lượng Cảnh sát biển” và xây dựng nền nếp chính quy ngành; đồng thời tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác kỹ thuật theo đúng kế hoạch đã đề ra. Định kỳ hàng tháng, Chỉ huy Cụm trực tiếp kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành nền nếp, chế độ thực hiện các mặt công tác kỹ thuật, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những bộ phận, cá nhân chấp hành chưa nghiêm. Đội ngũ cán bộ, NVKT trong toàn Cụm cũng đã nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của công tác kỹ thuật quyết định đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Chính vì vậy, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như: cơ sở hạ tầng phục vụ công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, kho tàng còn nhiều thiếu thốn; lực lượng kỹ thuật còn mỏng, trình độ không đồng đều nhưng cán bộ, nhân viên ngành Kỹ thuật đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác VKTBKT phục vụ cho nhiệm vụ SSCĐ, đấu tranh PCTP ma túy cũng như các nhiệm vụ khác của đơn vị.

Kiểm tra công tác sắp xếp kho kỹ thuật ở Cụm Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2.

Trong năm 2017, đơn vị đã thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sữa chữa VKTBKT định kỳ cũng như đột xuất theo đúng quy định; chủ động khắc phục những hỏng hóc thông thường ở đơn vị; thường xuyên duy trì hệ số kỹ thuật của VKTBKT Kt ≥ 0,9÷0,95 (đối với VKTBKT làm nhiệm vụ SSCĐ có hệ số Kt = 1). Từng bước nâng cao chất lượng công tác huấn luyện kỹ thuật; tập trung vào huấn luyện khai thác, sử dụng làm chủ các trang thiết bị nghiệp vụ mới, hiện đại, có ứng dụng công nghệ cao; tham gia Hội thi Chức trách, nhiệm vụ cán bộ kỹ thuật cấp BTL Cảnh sát biển lần thứ 2 có 01 cá nhân đạt giải Nhì. Trong năm 2017, Cụm đã đầu tư cải tạo hệ thống kho kỹ thuật với diện tích trên 50 m2; làm mới 02 gian nhà để xe máy diện tích 80 m2; xây dựng 01 trạm bảo dưỡng, sửa chữa xe - máy với diện tích 24 m2; đồng thời bổ sung đầy đủ hệ thống biển bảng nhà xe, nhà kho, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của chuyên ngành; triển khai lắp đặt 01 bộ camera giám sát đơn vị và kho kỹ thuật. Tiến hành củng cố hệ thống sổ sách, đồng thời thực hiện đăng kí, thống kê và báo cáo theo đúng quy định, hướng dẫn của trên. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50 trong toàn đơn vị. Trong năm tổ chức kiểm tra phương tiện tham gia giao thông của quân nhân trong đơn vị được 02 lần với hơn 60 lượt/xe, tiến hành kiểm định cho 4/4 xe ô tô đúng thời gian quy định.

Để đạt được những kết quả trên đây, trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Chỉ huy Cụm Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2; bên cạnh đó là sự chỉ đạo, giúp đỡ, hướng dẫn toàn diện về mọi mặt của Cục Kỹ thuật Cảnh sát biển. Đảng ủy, Chỉ huy Cụm thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, NVKT “vừa hồng, vừa chuyên”; lấy đó làm mục tiêu, động lực để thực hiện tốt công tác kỹ thuật ở đơn vị; đồng thời đẩy mạnh thực hiện các mặt công tác kỹ thuật gắn liền với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác ở đơn vị.

Thông qua thực hiện nội dung xây dựng điểm ngành Kỹ thuật Cụm Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2, công tác kỹ thuật của Cụm đã có những bước chuyển biến rõ rệt, đi vào nền nếp chính quy, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của đơn vị trong tình hình mới./.

Đại úy Trần Huy Thọ

Trợ lý Kỹ thuật nghiệp vụ/Cụm Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan